ČLÁNOK
Bankový sektor vytvoril za dva mesiace zisk 1,937 mld. Sk
27. marca 2002

Slovenský bankový sektor vytvoril počas prvých dvoch mesiacov roka zisk 1,937 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 365 mil. Sk. Väčšina bánk dosiahla zisk, ktorý ku koncu februára predstavoval 1,964 mld. Sk, strata ostatných bánk bola 26,7 mil. Sk. Komerčné banky vytvorili 2,551 mld. Sk rezerv a opravných položiek a použili 2,992 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Bilančná hodnota bankových domov bola ku koncu februára 927,259 mld. Sk a na medziročnej báze stúpla o 9,4 %. Komerčné banky evidovali 198,147 mld. Sk štandardných úverov poskytnutým klientom, štandardné pohľadávky s výhradou boli vo výške 41,229 mld. Sk. Hrubý objem klasifikovaných pohľadávok predstavoval 39,986 mld. Sk, pričom zhruba 73 % z nich kryli vytvorené opravné položky.

Banky držali k ultimu februára 258,238 mld. Sk cenných papierov v obchodovateľnej zásobe. Investičné cenné papiere v aktívach bánk tvorili 108,099 mld. Sk. Na účtoch emisných bánk a šekových poštových účtoch mali banky 94,294 mld. Sk a v pokladničných hodnotách 11,644 mld. Sk. Na účtoch v iných komerčných bankách držali banky 119,679 mld. Sk.

Vklady a úvery od klientov sa na celkovej hodnote pasív bankového sektora podieľali viac ako 65 percentami, keď predstavovali 605,799 mld. Sk. Účty ostatných bánk tvorili z celkových zdrojov 82,040 mld. Sk a účty emisných bánk a šekové poštové účty 17,367 mld. Sk. Základné imanie bánk bolo 38,313 mld. Sk a dlhodobé záväzky zahraničných pobočiek voči centrálam 2,788 mld. Sk. Rezervy bankového sektora predstavovali 21,952 mld. Sk. Negatívne na výšku pasív pôsobila neuhradená strata minulých rokov, ktorá bola ku koncu februára vo výške 8,105 mld. Sk. Nerozdelený zisk z minulého obdobia predstavoval 7,774 mld. Sk. V schvaľovacom konaní figuroval zisk 10,305 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS