ČLÁNOK
Bankový sektor vykazuje podľa guvernéra NBS známky zlepšenia
28. apríla 2000

Kapitálová primeranosť bankového sektora, ktorá sa v minulom roku pohybovala okolo 0 %, je teraz kladné číslo, ktoré vykazuje „veľmi slušné hodnoty“. Uviedol to vo štvrtok guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko. Podľa jeho slov prispel k tomu tiež vývoj situácie v Priemyselnej banke, AG Banke a Slovenskej kreditnej banke.
Guvernér centrálnej banky v súvislosti so situáciou v niektorých malých bankách, ktoré majú určité problémy, uviedol, že situácia je pod kontrolou a po rokovaniach s ich predstaviteľmi sa „schyľuje k istým riešeniam“. Hoci očakáva pozitívny vývoj, v niektorých prípadoch nevylúčil aj možnosť zlého konca. Odmietol však komentovať vývoj v konkrétnych bankách.
V súvislosti s výsledkami jednotlivých bánk guvernér skonštatoval, že zatiaľ nie sú k dispozícii auditované výsledky všetkých bánk, keďže niektoré z nich požiadali daňové úrady o predĺženie lehoty na podanie daňových priznaní. Audítorské firmy by podľa jeho slov mali prevziať väčšiu zodpovednosť za výsledky auditu, ktorý vykonávajú v bankách. „Sú tam určité rezervy,“ povedal Jusko v tejto súvislosti. Podľa jeho slov v prípade Slovenskej kreditnej banky, a.s., ktorá je v súčasnosti v nútenej správe, audítor za rok 1998 odporúčal dotvorenie opravných položiek vo výške 200 mil. Sk. Banka však v tom období mohla byť zrejme už v horšej situácii. Audítorom SKB je spoločnosť Deloitte&Touche. Audity výsledkov bánk za rok 1999 by mali byť podľa predstaviteľov NBS tiež základom pre zavedenie prísnejších opatrení voči bankovému sektoru.
Podľa vyjadrení predstaviteľov centrálnej banky v súčasnosti nemá bankový dohľad dostatočné možnosti na zabránenie tomu, aby sa banky neocitli v problémoch. Bankový dohľad môže totiž postupovať iba v rámci možností, ktoré mu povoľuje zákon a zasahuje zavedením nútenej správy alebo inými opatreniami až vtedy, keď majetok banky preukázateľne nestačí na krytie jej záväzkov. Po poslednej novelizácii zákona o bankách, ktorú podľa Juska pozitívne hodnotila aj Svetová banka, v decembri tohto roku sa pripravuje ďalšia novela.
V súčasnosti sa ukončuje druhá fáza presunu zlých aktív Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej sporiteľne a Investičnej a rozvojovej banky na špecializované inštitúcie – Slovenskú konsolidačnú, a.s. a Konsolidačnú banku, š.p.ú., Bratislava, pričom v prvej fáze presunuli celkovo 82,3 mld. Sk. „Po ukončení tejto fázy môže intenzívnejšie nastúpiť proces privatizácie,“ dodal Jusko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS