ČLÁNOK
Bankový sektor v úvode tohto roka so ziskom 58,4 mil. eur
2. marca 2015

 Bankový sektor na Slovensku vstúpil do nového roka s rastom. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS), v januári evidoval medziročné zvýšenie zisku o 6,4 % na 58,4 mil. eur. Čisté úrokové výnosy, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na výsledku hospodárenia, však vzrástli len mierne, a to o 0,5 % na 159 mil. eur. Zisk z poplatkov a provízií stúpol už výraznejším tempom, teda o 16 % na 43,8 mil. eur.

V minulom roku dosiahol bankový sektor podľa predbežných výsledkov zisk 560,2 mil. eur pri medziročnom raste o 0,7 %. Hlavný vplyv na ziskovosť mal pokles úrokových nákladov. Tie sa medziročne znížili o 16 % na 495 mil. eur. Priaznivo sa prejavila aj znížená čistá tvorba opravných položiek. Avšak ani viac ako 12-percentný rast stavu úverov poskytnutých obyvateľstvu sa neodrazil priaznivo na úrokových výnosoch, ktoré poklesli o 0,1 % na 2,397 mld. eur. Dôvodom je pokles úrokových sadzieb.

V porovnaní s minulým obdobím sa nárast ziskovosti bánk výraznejšie spomalil. Hlavným faktorom spomalenia tempa rastu zisku bol podľa centrálnej banky najmä výrazný pokles úrokových sadzieb retailových úverov a nárast nákladov na kreditné riziko. Hoci pokračujúci rast objemu retailových úverov a pokles úrokových nákladov na retailové vklady naďalej pozitívne prispieval k nárastu ziskovosti, tento efekt výrazne tlmil pokles výnosovosti úverov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS