ČLÁNOK
Bankový sektor v prvom štvrťroku so ziskom vyše 4 mld. Sk
29. mája 2001

Slovenský bankový sektor skončil prvý štvrťrok so ziskom 4,076 mld. Sk, pričom ešte koncom februára bol sektor celkovo v zisku 1,572 mld. Sk. Bilančná suma dosiahla sektora 875,177 mld. Sk a od začiatku roka stúpla o necelé 3 %. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

Na celkovom hospodárskom výsledku sa podieľali ziskové banky plusom 4,782 mld. Sk, pričom stratové subjekty skončili 706 mil. Sk v červených číslach a skorigovali tak celkový zisk sektora. Celkové výnosy predstavovali 54,518 mld. Sk, z čoho polovicu tvorili výnosy z operácií s cennými papiermi a ďalšiu štvrtinu výnosy z devízových operácií. Náklady predstavovali sumárne 46,478 mld. Sk. Náklady na operácie s cennými papiermi sa podieľali necelou polovicou a náklady na devízové operácie tvorili 28 % celkových nákladov.

Vklady klientov bánk predstavovali ku koncu marca 556,234 mld. Sk a tvorili tak takmer dve tretiny celkových pasív sektora. Polovicu vkladov tvorili termínované účty. Slovenské banky evidovali 85,784 mld. Sk prostriedkov od ostatných bánk. Sektor poskytol klientom úvery vo výške 170,199 mld. Sk a prostriedky uložené v iných bankách dosahovali 142,871 mld. Sk. Banky tiež evidovali takmer 84 mld. Sk klasifikovaných pohľadávok voči klientom, ktoré však už boli kryté z 80 % vytvorenými oprávkami a opravnými položkami. Hodnota obchodovateľných cenných papierov v zásobe dosiahla ku koncu marca 221,530 mld. Sk a objem investičných cenných papierov a vkladov dosahoval 114,552 mld. Sk.

V minulom roku hospodárilo 23 bánk v SR vrátane dvoch pobočiek zahraničných bánk a dvoch špecializovaných štátnych peňažných ústavov so ziskom 15,011 mld. Sk. Tento výsledok predstavuje výrazné zlepšenie hospodárenia bánk, keďže ešte v roku 1999 vykazoval sektor stratu takmer 16,9 mld. Sk. Na zlepšení výsledkov sa odrazila predovšetkým reštrukturalizácia úverových portfólií štátnych bánk, z ktorých sa do špecializovaných inštitúcií presunuli klasifikované úvery za vyše 100 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS