ČLÁNOK
Bankový sektor SR znížil v prvom polroku stratu …
11. septembra 2000

Bankový sektor SR ukončil polročné hospodárenie so stratou 613 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska. V rovnakom období roku 1999 vykazoval slovenský bankový sektor stratu takmer 4 mld. Sk. Podľa doteraz zverejnených informácií v červených číslach sa k ultimu júna 2000 pohybovala Poštová banka, a.s., ktorá zaevidovala 228-miliónovú stratu a Investičná a rozvojová banka, a.s., (IRB) ktorá skončila so stratou 147 mil. Sk. Konkurzné konanie súdy v prvom polroku vyhlásili na tri slovenské banky – nitriansku AG Banku, a.s., banskobystrickú Dopravnú banku, a.s. a bratislavskú Slovenskú kreditnú banku, a.s. Hospodárske výsledky Devín banky, a.s., ktorá mala v priebehu letných mesiacov výrazné problémy s likviditou, zatiaľ nie sú známe.
Najúspešnejšou slovenskou bankou bola opätovne Tatra banka, a.s., ktorej zisk sa ku koncu júna medziročne zvýšil o 26 % na 1,088 mld. Sk. Pozitívny obrat v hospodárení priniesol prvý polrok aj v dvoch najväčších slovenských bankových inštitúciách, ktoré sa po rekordných minuloročných stratách stali ziskovými. Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) uzatvorila polrok so ziskom 160,4 mil. Sk a Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) so ziskom 140,5 mil. Sk. Výrazné zlepšenie hospodárenia zaznamenala Poľnobanka, a.s., ktorá za polrok dosiahla čistý zisk 65,9 mil. Sk, pričom ku koncu minuloročného júna bola banka ešte v 423-miliónovej strate. Viac ako štvornásobné medziročné zvýšenie zisku na 20,5 mil. Sk zaznamenala Banka Slovakia, a.s.
Celková bilančná suma slovenského bankového sektora dosiahla ku koncu polroka takmer 798,533 mld. Sk, čím zaznamenala 7,6-percentný medziročný nárast. Na celkových bankových aktívach sa najvýraznejšie podieľali štandardné úvery poskytnuté klientom v objeme takmer 249,1 mld. Sk. Najviac zastúpené, 115,1 mld. Sk, boli strednodobé úvery. Klasifikované pohľadávky bankového sektora voči klientom nekryté vytvorenými opravnými položkami predstavovali 40 mld. Sk (pred rokom to bolo 118,5 mld. Sk), z nich stratové boli pohľadávky v objeme takmer 21,4 mld. Sk (93,3 mld. Sk). Aktuálny celkový objem zlých úverov predstavuje takmer 100 mil. Sk, výška vytvorených opravných položiek 58,9 mld. Sk.
Vklady a úvery prijaté od klientov dosiahli v závere polroka 496,378 mld. Sk. Najväčší záujem klienti prejavili o termínované vklady, ktoré predstavovali 242,5 mld. Sk. Základné imanie bánk dosiahlo k ultimu júna takmer 51,380 mld. Sk.
Z hľadiska začatého privatizačného procesu štyroch slovenských bánk priniesol prvý polrok ukončenie druhej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie, v rámci ktorej sa SLSP, VÚB a IRB zbavili zlých úverov v hodnote 34,2 mld. Sk ich presunom na Slovenskú konsolidačnú, a.s. Celkový objem presunutých úverov sa v dvoch etapách pohyboval na úrovni 96,9 mld. Sk. V prípade IRB bola výzva na prejavenie predbežného záujmu o majoritný podiel v banke zverejnená už 21. júna. Ministerstvo financií momentálne pracuje na zhotovení užšieho zoznamu uchádzačov z tých, ktorí o banku do 1. septembra prejavili predbežný záujem. Zámer predať majoritné podiely v SLSP a Banke Slovakia zverejnili štátne inštitúcie 18. júla. Záujemcovia o najväčšiu slovenskú banku si môžu informačné memorandá prevziať do 12. septembra. V prípade Banky Slovakia mohli svoj predbežný záujem prejaviť do piatka 8. septembra. Do konca budúceho týždňa by mal aj v tomto prípade existovať short list záujemov.
Pre dve slovenské banky priniesol prvý polrok vstup zahraničného investora. Majoritným vlastníkom žilinskej Prvej komunálnej banky, a.s. sa stala francúzsko-belgická finančná skupina Dexia. Do Poľnobanky vstúpila talianska finančná skupina UniCredito, ktorej podiel na základnom imaní banky predstavuje 62 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS