ČLÁNOK
Bankový sektor SR za osem mesiacov ziskový
2. novembra 2000

Bankový sektor SR ukončil hospodárenie k ultimu augusta so ziskom 2,709 mld. Sk, keď ešte v závere polroka evidoval 613-miliónovú stratu. V závere minuloročného augusta bol bankový sektor stratový dokonca na úrovni 6,371 mld. Sk. Podľa septembrového menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS), dosiahla celková bilančná suma sektora v závere augusta 827,991 mld. Sk, čo znamená jej medziročný nárast o 11,3 %. Zvyšovanie základného imania v troch najväčších slovenských bankách v závere minulého roka sa podpísalo pod jeho nárast v celom sektore na aktuálnu hodnotu 50,706 mld. Sk. V závere minuloročného augusta predstavovalo základné imanie bánk 36,455 mld. Sk.

Na bankových aktívach v SR sa najvýraznejšie podieľali štandardné úvery poskytnuté klientom, ktoré dosiahli 251,846 mld. Sk. Najväčší záujem prejavili klienti o strednodobé úvery, ktoré predstavovali takmer 116,345 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky sektora po odpočítaní opravných položiek poklesli zo 40 mld. Sk zaznamenaných ku koncu júna na 32,064 mld. Sk. Pred rokom ich objem predstavoval 121,6 mld. Sk. Stratové pohľadávky nekryté vytvorenými opravnými položkami sa na nich v závere tohtoročného augusta podieľali 15,622 mld. Sk. Pokladničné hodnoty bánk dosiahli takmer 11,434 mld. Sk, účty ostatných bánk predstavovali 140,776 mld. Sk. Banky v SR evidovali k záveru augusta cenné papiere v celkovej hodnote 209,803 mld. Sk, obchodovateľné cenné papiere v zásobe z toho predstavovali 143,523 mld. Sk.

Najvýznamnejšou zložkou celkového objemu bankových pasív boli vklady a úvery prijaté a klientov v hodnote 533,704 mld. Sk, z toho termínované vklady klientov predstavovali 272,737 mld. Sk, bežné účty tvorili 98,034 mld. Sk a úsporné vklady dosiahli 150,598 mld. Sk. Banky k záveru augusta emitovali vkladové certifikáty v celkovom objeme 9,017 mld. Sk a dlhopisy vo výške 6,161 mld. Sk. Účty komerčných bánk predstavovali 84,599 mld. Sk a účty emisných bánk 40,497 mld. Sk. Banky vytvorili ku koncu augusta rezervy v objeme 33,925 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS