ČLÁNOK
Bankový sektor SR je podľa Fitch stabilnejší
16. apríla 2002

Slovenský bankový sektor, ktorý pred rokom 2001 trápili pochybné úvery, slabá kapitalizácia a efektívnosť, je v súčasnosti už stabilnejší. Uviedla to vo svojej poslednej správe o slovenskom finančnom sektore ratingová agentúra Fitch Ratings. Kapitalizácia slovenského bankového systému je podľa Fitch v súčasnosti primeraná a kvalita úverov, hoci je stále slabá, sa značne zlepšila.

Štát v posledných dvoch rokoch očistil, rekapitalizoval a následne predal tri slovenské štátne banky zahraničným investorom. Zahraniční akcionári prinášajú na slovenský bankový trh nové produkty, lepšie systémy riadenia rizík a iné know-how. Napriek tomu, ďalšia budúcnosť bánk bude determinovaná zdravím podnikového sektora, pokrokom v oblasti vstupu SR do Európskej únie (EÚ) a rozvojom retailového bankovníctva, ktoré je menej konkurencieschopné ako podniková oblasť.

Fitch sa preto domnieva, že výrazné zlepšenie ziskovosti bánk bude zložité, keďže príležitosti vo veľkom podnikovom sektore sú limitované a sektor malých a stredných podnikov ako aj retailová oblasť sú neotestované. Výkonnosť bánk sa zlepšuje po značnej redukcii pracovných miest, avšak rozsiahle investície na to, aby sa slovenské banky priblížili k západným štandardom, držia náklady na vysokej úrovni. V konečnom dôsledku prostredie však zostáva zložité vzhľadom na niektoré zostávajúce vlastnosti tranzitívnych ekonomík a politickej neistoty.

Agentúra Fitch vo svojej správe ďalej uviedla, že zákon o bankách prijatý v roku 2001 a iné regulačné opatrenia v bankovom sektore sa priblížili k smerniciam EÚ. Fitch spomína aj novelu zákona o Národnej banke Slovenska (NBS) z roku 2001, ktorá zvýšila právomoci NBS v oblasti dohľadu nad bankovým sektorom. Tieto zmeny mali podľa agentúry Fitch pozitívny dopad na bankový sektor, avšak je ešte priestor na zlepšenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS