ČLÁNOK
Bankový sektor Slovenskej republiky dosiahol za polrok tohto roka hrubý zisk 5,872 mld. Sk
20. októbra 1998

Bankový sektor Slovenskej republiky dosiahol za polrok tohto roka hrubý zisk 5,872 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje výrazný rast o 114,2 %. Väčšiu časť zisku realizovali bankové subjekty v druhom štvrťroku, keď od apríla do konca júna predstavoval zisk 3,301 mld. Sk, čo je oproti prvému štvrťroku 28,4-percentný rast. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu SR. Celkové výnosy v slovenskom peňažníctve prestavovali 95,455 mld. Sk, čo je medziročný rast o 20,1 %. Náklady pritom vzrástli o 16,7 % na 89,583 mld. Sk. Vyplatené úroky predstavovali za prvých šesť mesiacov 30,982 mld. Sk, čo znamená rast o 37,6 %, vyplatené provízie a poplatky dosiahli 557 mil. Sk, čo je o 44,3 % viac ako vlani. Naopak, prijaté úroky vzrástli o 14,5 % na 45,244 mld. Sk, prijaté poplatky a provízie sa zvýšili o 79 % na 3,162 mld. Sk. V prvom polroku tohto roka pôsobilo v slovenskom bankovom sektore 25 bánk a tri pobočky zahraničných bánk. Kapitálová primeranosť k ultimu júna podľa Národnej banky Slovenska (NBS) mierne vzrástla o 0,3 boda a dosiahla hodnotu 10,3%. Bilančná suma bankového sektora vzrástla v prvom polroku o 5 % a dosiahla hodnotu zhruba 815 mld. Sk. NBS však upozornila, že reštrukturalizačný proces transformujúcich sa bánk nedosahuje výsledky predpokladané centrálnou bankou, čo ovplyvňuje aj výsledky bankového sektora ako celku. Celkovo dosiahli finančné organizácie k ultimu júna tohto roka hrubý zisk 8,535 mld. Sk, čo je rast o 36,8 %. Okrem bánk sa na ňom nebankové finančné inštitúcie podieľali ziskom 475 mil. Sk a poisťovne dosiahli hrubý zisk 2,188 mld. Sk. Celkové náklady finančného sektora vzrástli o 22,7 % na 154,637 mld. Sk, výnosy po 23,3-percentnom raste predstavovali 163,172 mld. Sk. Finančné organizácie pritom v prvom polroku preinvestovali 11,675 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 10. 2021

USD 1,160 0,000
CZK 25,403 0,016
GBP 0,844 0,003
HUF 359,710 0,710
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS