ČLÁNOK
Bankový sektor s rastom sedemmesačného zisku o 40,4 %
31. augusta 2010

Bankový sektor dosiahol za sedem mesiacov čistý zisk 287,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to zvýšenie o 40,4 %. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska, čisté úrokové výnosy vzrástli medziročne o 6,3 % na 963,3 mil. eur. Vzrástli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií o 9,2 % na 254,7 mil. eur.

Naopak, z devízových operácií sektor zaznamenal pokles o 73,9 % na 15,8 mil. eur. Za sedem mesiacov minulého roka to bol totiž zisk 60,6 mil. eur. Čistá tvorba opravných položiek a rezerv sa znížila o 6,7 % na 214,9 mil. eur. Bilančná suma bankového sektora bola na konci siedmeho mesiaca v celkovej výške 53,769 mld. eur a v porovnaní so stavom z konca júla minulého roka sa zvýšila o 2,1 %.

Minuloročný zisk bankového sektora klesol medziročne o 50,8 % na 250,1 mil. eur. Nižšie tempo úverovania, zhoršovanie kvality úverových portfólií a výpadok devízových príjmov boli podľa Národnej banky Slovenska hlavnými dôvodmi medziročného poklesu ziskovosti bankového sektora. Prijatie spoločnej európskej meny od začiatku roka 2009 malo za následok výpadok príjmov z devízových operácií. Dôvodom prepadu ziskovosti bol aj pokles poplatkov zo zahraničného platobného styku pre znižovanie poplatkov do zahraničia na úroveň poplatkov za tuzemské prevody finančných prostriedkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS