ČLÁNOK
Bankový sektor na konci augusta so ziskom 9,5 mld. Sk
3. októbra 2001

Bankový sektor dosiahol počas prvých ôsmich mesiacov zisk 9,470 mld. Sk. Väčšina bánk pritom dosiahla zisk v celkovej výške 10,624 mld. Sk, ten však znížila strata časti bankového sektora v objeme 1,036 mld. Sk. Komerčné banky ku koncu augusta vytvorili 18,384 mld. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustili 25,489 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Bilančná hodnota bankových domov pôsobiacich na slovenskom trhu predstavovala ku koncu augusta 884,185 mld. Sk. Komerčné banky evidovali 185,852 mld. Sk štandardných úverov poskytnutým klientom, štandardné pohľadávky s výhradou boli vo výške 33,666 mld. Sk. Hrubý objem klasifikovaných pohľadávok bol 66,418 mld. Sk. Takmer 75 % z nich však kryli vytvorené opravné položky. Neošetrená časť klasifikovaných úverov predstavovala 16,654 mld. Sk.

Komerčné banky držali k ultimu júla v obchodovateľnej zásobe cenných papierov 223,286 mld. Sk, investičné cenné papiere a vklady predstavovali 114,123 mld. Sk. Na účtoch v iných komerčných bankách držali 138,677 mld. Sk a na účtoch peňažných rezerv v centrálnej banke 32,257 mld. Sk.

Vklady a úvery od klientov sa na celkovej hodnote pasív bankového sektora podieľali takmer 67 percentami, keď predstavovali 582,229 mld. Sk. Účty ostatných bánk tvorili z celkových zdrojov sektora 67,174 mld. Sk a účty emisných bánk a šekové poštové účty 34,588 mld. Sk. Základné imanie bánk bolo 52,934 mld. Sk a dlhodobé záväzky zahraničných pobočiek voči centrálam 4,834 mld. Sk. Rezervy bankového sektora predstavovali 21,201 mld. Sk. Negatívne na výšku pasív pôsobila neuhradená strata minulých rokov, ktorá bola ku koncu augusta vo výške 42,112 mld. Sk. Nerozdelený zisk z minulého obdobia predstavoval 8,234 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS