ČLÁNOK
Bankový odvod by sa mal podľa MMF znížiť, upozorňujú bankári
19. júna 2014

Bankový odvod na Slovensku by sa mal podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) znížiť. Upozorňuje na to Slovenská banková asociácia, ktorá vychádzala z odporúčaní poslednej misie fondu na Slovensku, ktorá sa skončila tento týždeň. MMF vo svojich odporúčaniach okrem iného uviedol, že pomerne vysoký bankový odvod by sa mal znížiť a po implementácii by ho mal nahradiť jednotný rezolučný fond v rámci bankovej únie. „Príjmy z odvodu by mali byť umiestnené do lepšie definovaného rezolučného fondu,“ konštatuje v odporúčaniach MMF.

Fond zníženie bankového odvodu odporúčal aj v minulosti. „Vzhľadom na to, že bankový odvod na Slovensku patrí medzi najvyššie v eurozóne je nastavenie vhodného systému rezolučného fondu kľúčové, aby pre neprimeranú zaťaženosť bankového sektora nedošlo k obmedzeniu úverov smerom do podnikov a ekonomiky,“ tvrdí na margo bankového odvodu výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský.

MMF okrem toho vo svojich záveroch z tohtoročnej misie skonštatoval, že slovenský bankový sektor je dostatočne stabilný, na čom sa podieľa vysoká úroveň kapitálu, likvidity a rastúce zisky. Kondícia slovenského bankového sektora ho tak robí podľa fondu odolným voči šokom a zároveň vytvára predpoklady na pozitívny vývoj korporátneho financovania. „Hodnotenie MMF len zdôrazňuje význam stabilného bankového sektora v kritickej fáze hospodárskej obnovy a pre financovanie ďalšieho rozvoja ekonomiky,“ dodáva Unčovský.

Závery misie MMF sa venovali aj pomeru výšky krytia úverov hodnotou nehnuteľnosti v slovenskom bankovom sektore. Kým centrálna banka v nedávnej správe o finančnej stabilite poukázala na riziká vyplývajúce z rastu poskytovaných úverov voči hodnote krytia, fond považuje riziko vyplývajúce z tohto vývoja v súčasnosti ako mierne aj vzhľadom na stabilné ceny nehnuteľností. Napriek domu odporúča stanoviť maximálne hranice tohto ukazovateľa tak pre klasické hypotéky, ako aj pre ostatné úvery na bývanie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS