ČLÁNOK
Bankové vklady by mali aj naďalej dynamicky rásť
21. augusta 2001

Objem primárnych bankových vkladov by si aj po dosiahnutí úrovne predstavujúcej približne 60% hrubého domáceho produktu (HDP) v prvom štvrťroku tohto roka mal aj naďalej zachovať vysokú rastovú dynamiku. Uvádza vo svojej analýze Československá obchodná banka (ČSOB).

V prípade korunových vkladov obyvateľstva v bankách dochádza k oslabeniu rastového trendu, keď sa ich dynamika dostala pod 10 %. Toto spomalenie je však kompenzované vkladmi podnikovej sféry. Od začiatku roka 1999 totiž dochádza k prudkému rastu vkladov firiem, čo odráža aj vývoj v prvom polroku, keď objem korunových a devízových vkladov firiem sa zvýšil o 23 %, respektíve 35 %. Táto situácia je podľa analýzy odrazom vysokého prílivu zahraničného kapitálu, zlepšenej finančnej situácie podnikovej sféry a pokračovaním úverovej aktivity bánk.

V prípade podnikovej sféry možno pri poskytovaní úverov pozorovať mierne oživenie. Vyššou dynamikou úverovej aktivity bánk je charakteristický sektor obyvateľstva, ktorý v prvom polroku vykázal rast prevyšujúci 15 %. Aj napriek takejto vysokej hodnote rastu je podľa analýzy sektor obyvateľstva aj naďalej poddimenzovaný, čo hovorí v prospech jeho rastu aj v najbližších rokoch.

Po týždňoch stability sa úrokové sadby na peňažnom trhu mierne zvýšili, čím sa ďalšie znižovanie sadzieb Národnej banky Slovenska (NBS) v tomto roku zdá ako veľmi nepravdepodobné. Sadzby na peňažnom trhu by do konca tohto roka nemali zaznamenať výraznejšie zmeny a existuje predpoklad ich ďalšieho udržania na približne súčasnej úrovni. Rozhodujúcim faktorom pre ich ďalší pokles budú údaje o vývoji zahraničného obchodu, ako aj výsledky HDP za prvý polrok tohto roka.

Na kurz slovenskej koruny bude podľa analýzy silne vplývať postup privatizácie strategických podnikov a udržanie politickej stability. „Naďalej však platí náš názor, že existuje určitý priestor na posilnenie Slovenskej koruny.“ Uvádza sa na záver analýzy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS