ČLÁNOK
Banková rada schválila odvod do rozpočtu 1 mld. Sk za rok 2000
12. januára 2001

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) schválila preddavok na odvod zostávajúceho zisku NBS za rok 2000 do štátneho rozpočtu v objeme 1 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda. Rokovanie bankovej rady bolo prvým v tomto roku.

Banková rada schválila tiež Opatrenie NBS o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke, alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah. Toto opatrenie vytvára právny predpoklad pre banky pri získavaní informácií o osobách, ktoré majú osobitný vzťah k banke (napríklad členovia predstavenstva, dozorných rád). Okrem toho, ďalšími osobami sa rozumejú osoby, ktoré nie sú známe banke z jej činnosti – napríklad hlavní akcionári právnických osôb majúci kontrolu nad bankami, právnické osoby, ktoré sú pod kontrolou hlavného akcionára banky. „Toto Opatrenie umožní lepšie posúdiť riziká banky z hľadiska možného vplyvu uvedených osôb,“ informoval hovorca centrálnej banky. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. februára tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS