ČLÁNOK
Banková rada schválila odvod do rozpočtu 1 mld. Sk za rok 2000
12. januára 2001

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) schválila preddavok na odvod zostávajúceho zisku NBS za rok 2000 do štátneho rozpočtu v objeme 1 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda. Rokovanie bankovej rady bolo prvým v tomto roku.

Banková rada schválila tiež Opatrenie NBS o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke, alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah. Toto opatrenie vytvára právny predpoklad pre banky pri získavaní informácií o osobách, ktoré majú osobitný vzťah k banke (napríklad členovia predstavenstva, dozorných rád). Okrem toho, ďalšími osobami sa rozumejú osoby, ktoré nie sú známe banke z jej činnosti – napríklad hlavní akcionári právnických osôb majúci kontrolu nad bankami, právnické osoby, ktoré sú pod kontrolou hlavného akcionára banky. „Toto Opatrenie umožní lepšie posúdiť riziká banky z hľadiska možného vplyvu uvedených osôb,“ informoval hovorca centrálnej banky. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. februára tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS