ČLÁNOK
Banková rada NBS schválila zmenu tvorby PMR
8. marca 1999

Konkrétna štruktúra základne pre výpočet PMR, percento tvorby PMR, ako aj ich úročenie budú schválené BR centrálnej banky ešte v marci. O predpokladanej štruktúre však boli komerčné banky už informované listom. Zmena tvorby a sledovania PMR je v súlade s menovým programom na rok 1999.

BR tiež schválila Návrh zrušenia opatrenia NBS o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely s účinnosťou od uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR. Zároveň schválila opatrenie NBS o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk. Novým opatrením, ktorým sa ruší opatrenie z januára 1994, sa ustanovujú pravidlá likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk a ich bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou.

Banková rada centrálnej banky schválila doplnenie Emisného plánu pamätných mincí na rok 1999 o pamätnú zlatú mincu k 500. výročiu začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici. Rada tiež zobrala na vedomie Vyhodnotenie plnenia programu Inštitútu bankového vzdelávania za rok 1998 a nový program na tento rok. Inštitút realizoval v minulom roku 131 vzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2900 pracovníkov bankového sektora, ako aj ostatných finančných a nebankových inštitúcií.

Vyplýva to z komuniké, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytol hovorca NBS Ján Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS