ČLÁNOK
Banková rada NBS schválila pravidlá pôsobenia na finančných trhoch
16. apríla 2001

Banková rada (BR) Národnej banky Slovenska (NBS) schválila pravidelnú aktualizáciu Pravidiel riadenia devízových rezerv NBS, tzv. Rule Book. Tie predstavujú súhrn zásad a pravidiel, ktorými sa vymedzuje pôsobenie NBS na svetových finančných a kapitálových trhoch, definujú sa metódy riadenia jednotlivých druhov rizík a určuje sa rozdelenie právomoci a zodpovednosti pri správe devízových rezerv NBS. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia NBS Ivan Paška.

BR vo štvrtok schválila aj Súhrnnú správu o realizácii investičnej politiky NBS v oblasti devízových rezerv, ktorá je analýzou procesu riadenia devízových rezerv NBS a dosiahnutých výsledkov za uplynulé obdobie. BR NBS ďalej schválila opatrenia o pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom. Toto opatrenie nahrádza opatrenie NBS o úverovej angažovanosti bánk. Jeho cieľom je zosúladiť úpravu obmedzovania sústreďovania majetku bánk s platnou právnou úpravou a smernicou Európskej únie.

BR NBS schválila doplnenie emisného plánu pamätných mincí na rok 2001 o pamätnú striebornú mincu nominálnej hodnoty 200 Sk k 80. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka a pamätnú striebornú mincu k začiatku tretieho tisícročia. Zaradenie druhej pamätnej mince do emisného plánu je reakciou NBS na veľký záujem verejnosti o pamätnú trojuholníkovú jednostranne trimetalovú mincu nominálnej hodnoty 5 000 Sk k začiatku tretieho tisícročia emitovanú v decembri 2000. Strieborná minca s rovnakým tvarom a motívom bude mať nominálnu hodnotu 500 Sk a vyjde vo viac ako dvojnásobnom náklade v porovnaní s trimetalovou päťtisíckorunovou mincou, čo ju sprístupní širšiemu okruhu záujemcov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS