ČLÁNOK
Banková rada NBS schválila novely bankových zákonov
27. októbra 2000

Návrh noviel zákona o Národnej banke Slovenska a zákona o bankách schválila Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS). Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda. Novela zákona o NBS, ktorú pripravila emisná banka v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF), zohľadňuje požiadavky Európskej únie na postavenie centrálnych bánk.

Návrhu upravuje ustanovenia, ktoré jednoznačne definujú postavenie a úlohy NBS z hľadiska vykonávania bankových obchodov a emisnej činnosti, a tiež spresňujú kompetencie NBS v oblasti platobného styku. Novým rámcovým spôsobom sa definuje bankový dohľad. Novela tak zabezpečí súlad s osobitnými zákonmi upravujúcimi konkrétne úlohy centrálnej banky pri vykonávaní bankového dohľadu, napríklad so zákonom o bankách, devízovým zákonom alebo zákonom o ochrane vkladov.

Novela zákona o bankách rieši problém nejednoznačnej formálnej definície kompetencií NBS a MF pri štátnom dozore nad štátnymi peňažnými ústavmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS