ČLÁNOK
Banková rada NBS schválila novely bankových zákonov
27. októbra 2000

Návrh noviel zákona o Národnej banke Slovenska a zákona o bankách schválila Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS). Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda. Novela zákona o NBS, ktorú pripravila emisná banka v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF), zohľadňuje požiadavky Európskej únie na postavenie centrálnych bánk.

Návrhu upravuje ustanovenia, ktoré jednoznačne definujú postavenie a úlohy NBS z hľadiska vykonávania bankových obchodov a emisnej činnosti, a tiež spresňujú kompetencie NBS v oblasti platobného styku. Novým rámcovým spôsobom sa definuje bankový dohľad. Novela tak zabezpečí súlad s osobitnými zákonmi upravujúcimi konkrétne úlohy centrálnej banky pri vykonávaní bankového dohľadu, napríklad so zákonom o bankách, devízovým zákonom alebo zákonom o ochrane vkladov.

Novela zákona o bankách rieši problém nejednoznačnej formálnej definície kompetencií NBS a MF pri štátnom dozore nad štátnymi peňažnými ústavmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS