ČLÁNOK
Banková rada NBS schválila novelu zákona o bankách
15. februára 1999

Táto právna norma zároveň mení aj Obchodný zákonník. Ako agentúru SITA informoval hovorca NBS Ján Onda účelom predloženého návrhu zákona je posilniť rozhodovaciu právomoc centrálnej banky.

NBS podľa novely po dohode s Ministerstvom financií SR môže znížiť základné imanie banky o straty presahujúcu obchodné imanie banky. Novela tiež umožňuje pozastavenie niektorých akcionárskych práv akcionárom, ktorí nadobudli akcie banky v rozpore so zákonom o bankách, alebo ktorí negatívne ovplyvňujú činnosť banky. „Cieľom týchto úprav je riešenie problémov, ktoré sú na ujmu riadneho podnikania bánk a na ujmu vkladateľov a klientov bánk a zároveň, aby sa mohli riešiť včas, ešte pred zavedením nútenej správy nad bankou,“ dodal J. Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS