ČLÁNOK
Banková rada NBS rokovala o zmenenom kurzovom režime
3. novembra 1998

NBS očakáva medziročnú mieru inflácie v rámci intervalu 6,8 – 9,4 %. Vývoj cenovej úrovne bude v poslednom štvrťroku podľa NBS závisieť od vývoja v kurzovej oblasti a od inflačných očakávaní verejnosti. Ako ďalej Banková rada skonštatovala, vzhľadom na postupné zhodnocovanie sa koruny voči nemeckej marke v priebehu októbra po zavedení floatingu je možné predpokladať vývoj cenovej úrovne v spodnej časti daného pásma. Vyplýva to z komuniké z rokovania BR NBS, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca centrálnej banky Ján Onda. BR NBS rozhodla, že doteraz používané nástroje menovej politiky zostanú v platnosti aj v poslednom štvrťroku 1998. Základné ciele, zámery a nástroje menovej politiky na ďalšie obdobie budú spresnené po predložení programového vyhlásenia novej vlády a štátneho rozpočtu na rok 1999, ktoré predstavujú nevyhnutný základ pre tvorbu menového programu NBS na rok 1999. Na svojom rokovaní tiež BR NBS schválila „Emisný plán pamätných mincí na rok 2000“, ktorý predpokladá postupné vydanie štyroch pamätných mincí. Dve z nich v nominálnych hodnotách 10 000 Sk resp. 2000 Sk budú venované jubilejnému roku 2000, tretia v hodnote 500 Sk bude emitovaná pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho a poslednou pamätnou mincou vydanou v roku 2000 bude dvestokorunák k 250. výročiu narodenia Juraja Fándlyho. Banková rada na rokovaní zamietla „Rozklad Investiční a poštovní banky, a.s., Praha“ a potvrdila rozhodnutie úseku bankového dohľadu o neudelení povolenia na založenie banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS