ČLÁNOK
Banková rada NBS predbežne rozhodla o znížení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,00 % od 1. 8. 2020
7. júla 2020

Rýchlosť a sila oživenia slovenskej ekonomiky závisí od schopnosti bánk úverovať ľudí a firmy v tomto komplikovanom období. Národná banka Slovenska preto pokračuje v opatreniach na podporu úverovania.

Hlavným cieľom zníženia proticyklického vankúša je zvýšiť objem voľného kapitálu potrebného na zintenzívenenie úverovania a zároveň vytvoriť pre banky dodatočný priestor na tvorbu opravných položiek. Tie odrážajú najmä konzervatívny prístup bánk k možným stratám v budúcnosti. Samotná výška zlyhaných úverov  stúpla len mierne.

Aktuálna výška proticyklického kapitálového vankúša poskytuje dostatočnú rezervu na prípadné straty v nasledujúcom období. Zároveň banky aktuálne pri poskytovaní úverov neobmedzujú žiadne regulačné alebo kapitálové požiadavky.

Naďalej budeme detailne monitorovať vývoj v oblasti kreditných strát, dostatočnosť voľného kapitálu na úverovanie ekonomiky a dividendovú politiku bánk, keďže vývoj v týchto oblastiach bude definovať, či bude alebo nebude v budúcnosti potrebné nastavenie vankúša ďalej znížiť. Ak si to situácia bude vyžadovať, sme k pripravení pristúpiť k ďalšiemu zníženiu.

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS