ČLÁNOK
Banková rada NBS ponechala sadzby nezmenené
23. novembra 2000

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni. Sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody tak zostáva na úrovni 6,5 %, pre jednodňové refinančné obchody 9,5 % a pre dvojtýždňové repotendre s obchodnými bankami 8,25 %. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda. Naplnili sa tak očakávania dílerov na peňažnom trhu, ktorí očakávali nanajvýš zmenu vo výške sadzby pri dvojtýždňovom repotendri.

NBS vo svojom komuniké zopakovala predchádzajúce vyhlásenia, podľa ktorých je spokojná s vývojom inflácie. Centrálna do konca roka očakáva, že cenový vývoj bude pokračovať v doterajších tendenciách, t. j. že sa bude pohybovať v blízkosti spodnej časti programového koridoru. „V tejto súvislosti NBS nepredpokladá výraznejší proinflačný tlak spotrebiteľského predvianočného dopytu, ani výraznejšie pohyby v cenách ropy a USD,“ konštatuje sa v komuniké.

Banková rada zároveň konštatovala, že existuje neistota vo vývoji cien ropy, USD, a v schvaľovaní štátneho rozpočtu, s očakávaným obnovením spotrebiteľského dopytu v budúcom roku a s možným prenosom nákladových faktorov do vývoja spotrebiteľských cien, ktorý nebude tak ako v tomto roku tlmený nízkym domácim dopytom. „NBS očakáva, že prílev zahraničnej likvidity v budúcom roku bude prorastovo vplývať na domáci dopyt, a preto ponechaním vyhlasovaných úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni má v úmysle neutralizovať efekt očakávaných vplyvov,“ uvádza sa v komuniké.

Banková rada NBS, ktorá sa tentokrát stretla v Starom Smokovci, konštatovala, že makroekonomický vývoj v októbri bol v súlade tak s doterajším trendom, ako aj s očakávaniami NBS. Aj napriek medzimesačnému prírastku cien došlo na medziročnej báze v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom k zníženiu dynamiky jadrovej a celkovej inflácie, pričom vývoj celého indexu spotrebiteľských cien sa nachádzal pod spodnou hranicou stanoveného koridoru pre rok 2000.

„V priebehu októbra sa výmenný kurz Sk voči referenčnej mene zhodnotil, pričom v nasledujúcom období očakávame porovnateľne priaznivý vývoj, ktorý môže byť koncom roka krátkodobo prerušený uzatváraním pozícií zahraničných investorov,“ dodala banka. V tejto súvislosti je možné konštatovať, že v nasledujúcich mesiacoch budú vo vývoji výmenného kurzu prevládať ekonomické faktory nad neekonomickými.

Predstavitelia bankovej rady tiež pozitívne zhodnotili vývoj platobnej bilancie, keď deficit bežného účtu v auguste dosahoval 21 % minuloročnej úrovne. Zároveň bol niekoľkonásobne pokrytý nielen celým kapitálovým a finančným účtom, ale aj samotnými zdrojmi z priamych zahraničných investícií. V súvislosti s predvianočnými nákupmi bude pravdepodobne dochádzať k zvyšovaniu deficitu obchodnej bilancie. Aj napriek tomu vykáže bežný účet v roku 2000 v porovnaní s minulým rokom výrazné zlepšenie.

„V priaznivom vývoji pokračoval v októbri aj vývoj hospodárenia verejného sektora, ako aj menové agregáty očistené o vplyvy privatizácie, reštrukturalizácie a ukončenia činnosti niektorých obchodných bánk,“ konštatuje komuniké.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS