ČLÁNOK
Banková rada NBS odsúhlasila predčasné splatenie istiny STF
27. októbra 2000

Predčasné splatenie istiny pôžičky Systemic Tranformation Facility (STF) vo výške 75 075 000 SDR, čo je približne 4,9 mld. Sk, schválila Banková rada (BR) Národnej banky Slovenska (NBS). Tlačovú agentúru SITA tom informoval hovorca NBS Ján Onda.

Splatenie istiny pôžičky STF sa dotkne len devízových rezerv NBS. Vyplýva to z faktu, že pri čerpaní pôžičiek z Medzinárodného menového fondu, poskytnutých na vyrovnanie krátkodobej nerovnováhy platobnej bilancie, sa korunová protihodnota pôžičiek nepoukazuje na účet Ministerstva financií SR v NBS. Splácanie pôžičiek a platby úrokov tak zabezpečuje NBS bez zaťaženia štátneho rozpočtu SR.

BR NBS schválila tiež „Situačnú správu o menovom vývoji za september 2000“, v ktorej sa uvádza, že vývoj inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien aj indexom jadrovej inflácie bol priaznivý. Ich hodnoty sa nachádzali v spodnej časti stanoveného koridoru (8,8 % – 9,9 %) s predpokladom zotrvania na tejto úrovni do konca roka. Ďalší vývoj cenových indexov bude závisieť od vzájomnej kombinácie a intenzity niektorých faktorov, napr. cien mäsa, ropy a USD. Na druhej strane bude na cenové indexy vplývať kompenzačný efekt nízkeho domáceho dopytu spolu s rozvíjajúcou sa konkurenciou v maloobchode. V prípade nepriaznivého vývoja faktorov, ktoré by mohli porastovo ovplyvniť vývoj inflácie sa podľa správy nepredpokladá prekročenie hornej hranice intervalu.

Aktuálny ale aj očakávaný vývoj ostatných makroekonomických ukazovateľov sa nachádza v intenciách predpokladov NBS. Kurz slovenskej koruny voči euru vykazoval menšiu volatilitu. Vývoj reálnej ekonomiky je v porovnaní s očakávaniami NBS zatiaľ mierne pomalší, menové agregáty sú na akceptovateľnej úrovni. BR NBS súčasne prihliadala na pretrvávanie možných rizík vyplývajúcich z vývoja cien ropy, potravín, výmenného kurzu USD a niektorých neekonomických faktorov. BR NBS preto na svojom zasadaní rozhodla o nezmenení vyhlasovaných úrokových sadzieb pre operácie s obchodnými bankami. Úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody zostáva na 9,5 % p.a. a pre jednodňové sterilizačné obchody na 6,5 % p.a. Maximálny úrokový výnos pre dvojtýždňové repoobchody NBS s obchodnými bankami je rovnako nezmenený na 8,25 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS