ČLÁNOK
Banková rada NBS o koncepcii rozvoja bankového sektora
14. júna 1999

V sektore pôsobilo k ultimu roka 27 bankových subjektov, z toho 25 komerčných bánk a 2 pobočky zahraničných bánk, a deväť zastúpení zahraničných bánk. Upísané základné imanie bankového sektora vrátane trvalo poskytnutých prostriedkov pobočiek zahraničných bánk vzrástlo vlani medziročne z 32 mld. Sk na 34,6 mld. Sk. Podiel zahraničných investorov sa v tomto období pohyboval na úrovni 35,5 až 39,2 %. Bilančná suma bánk vzrástla v roku 1998 o 3 % na takmer 800 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval Ivan Paška z tlačového oddelenia NBS.

Naďalej pokračoval pokles podielu bilančnej sumy transformujúcich sa bánk na celkovom objeme bilančnej sumy, ktorý sa znížil z 50 na 46 %. Bankový sektor dosiahol za uplynulý rok zisk 350,9 mil. Sk, pričom v predchádzajúcom roku to bola strata 1,3 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky vzrástli o 25 mld. Sk na 145,1 mld. Sk.

Ďalším bodom 14. rokovania Bankovej rady bol Návrh koncepcie rozvoja bankového sektora v SR. Koncepcia pozostáva zo štyroch základných oblastí a to z reštrukturalizácie vybraných bánk, privatizácie bánk s prevahou štátneho vlastníctva, pokračovania skvalitňovania bankového dohľadu a licenčnej politiky. Opatrenia sa v rámci týchto oblastí budú orientovať na ozdravenie bankového sektora prostredníctvom reštrukturalizácie úverových portfólií vybraných bánk, obnovenie finančných tokov podnikateľskej sféry a vytvorenie rozvojových impulzov pre hospodársky rast. Koncepciu rozvoja bankového sektora predloží NBS spoločne s Ministerstvom financií (MF) SR na rokovanie vlády.

Banková rada schválila aj Opatrenie NBS o kapitálovej primeranosti bánk, ktorým sa ruší opatrenie zo 16. mája 1997. Nové opatrenie zohľadňuje pre účely merania kapitálovej primeranosti zmeny v právnom poriadku SR, ktoré nastali od vydania doteraz platného opatrenia a zjednodušuje výpočet kapitálu.

Ďalším materiálom, ktorý Banková rada prerokovala bolo Zhodnotenie zadlženosti SR a plnenie dlhovej služby v roku 1998. Slovenská republika vykázala k 31. decembru 1998 celkový hrubý zahraničný dlh vo výške 11,902 mld. USD, z čoho oficiálny zahraničný dlh (zahraničný dlh vlády SR a NBS) predstavoval 2,407 mld. USD. Zadlženosť komerčného sektora (bánk a podnikateľských subjektov) dosiahla 9,391 mld. USD. Celkový hrubý zahraničný dlh SR vzrástol k ultimu decembra 1998 oproti ultimu decembra 1997 o viac ako 2,1 mld. USD. Nárast zahraničného dlhu SR v roku 1998 bol ovplyvnený v rámci komerčného sektora predovšetkým účasťou zahraničných záväzkov podnikateľských subjektov o 1,4 mld. USD a v rámci oficiálneho dlhu vydaním dlhopisov MF SR na zahraničných finančných trhoch vo výške 1 mld. USD.

Banková rada schválila aj Správu o stave hotovostného peňažného obehu v SR za uplynulý rok. Stav obeživa ku koncu roka 1997 dosiahol hodnotu 58,4 mld. Sk. Počet obiehajúcich bankoviek bol 103,1 mil. kusov a 705,4 mil. kusov mincí (vrátane mincí pamätných). Hotovostný peňažný obeh bol podľa NBS v roku 1998 plynulý a bola zabezpečená primeraná čistota obiehajúcich peňazí, pri dodržiavaní zásad zvýšenej hospodárnosti.

14. rokovanie Bankovej rady NBS sa uskutočnilo pod vedením guvernéra Vladimíra Masára a za účasti podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS