ČLÁNOK
Banková rada NBS nezmenila kľúčové úrokové sadzby
27. novembra 2001

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) rozhodla o ponechaní kľúčových úrokových sadzieb na súčasných úrovniach. Pri svojom rozhodnutí vychádzala z aktuálneho ako aj očakávaného ekonomického a menového vývoja v krajine. V súvislosti s narastajúcim deficitom bežného účtu platobnej bilancie sa banková rada zhodla v názore, že v prípade znižovania prebytku kapitálového a finančného účtu pri pokračujúcom prehlbovaní schodku bežného účtu môžu vzniknúť tlaky na výmenný kurz slovenskej koruny. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.

Podľa hovorcu centrálnej banky bol vývoj spotrebiteľských cien v októbri v súlade s očakávaniami NBS, keď došlo len k miernemu medzimesačnému nárastu jadrovej aj celkovej inflácie. „Tento vývoj ovplyvnilo predovšetkým výrazné zmiernenie tempa rastu cien potravín a pokles cien pohonných látok v súvislosti s vývojom ceny ropy na svetových trhoch,“ skonštatoval Onda. Celkovo tak podľa neho pokračoval zmierňujúci vplyv nákladových inflačných tlakov, čo dokumentuje aj vývoj cien priemyselných výrobcov, ktorý od júla do septembra zaznamenával medzimesačný pokles a od marca znižovanie medziročnej dynamiky. Súčasne sa podľa komuniké z rokovania Bankovej rady NBS v septembri spomalilo aj medziročné tempo rastu cien stavebných prác a poľnohospodárskej produkcie. „Na vývoj spotrebiteľských cien priaznivo pôsobia aj dopytové faktory, ktoré v súčasnosti nevykazujú inflačný impulz. To dokumentuje aj stabilizovaný vývoj čistej inflácie bez pohonných hmôt,“ doplnil hovorca centrálnej banky.

V septembri podľa NBS naďalej pokračoval trend prehlbovania schodku bežného účtu platobnej bilancie determinovaný predovšetkým vývojom zahraničného obchodu. „V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi však nedošlo k výraznejšej zmene tendencií vo vývoji vývozu ani dovozu. Vysokú dynamiku si naďalej zachováva investičný dovoz,“ konštatuje sa v komuniké. Na deficite zahraničného obchodu sa súčasne podieľa aj dovoz surovín a polotovarov, ako aj dovoz spotrebného tovaru.

V posledných mesiacoch tohto roka by mali vývoj jadrovej ako aj celkovej inflácie podľa NBS naďalej ovplyvňovať nevýrazné dopytové tlaky pri súčasnom znižovaní nákladových faktorov. Utlmujúco by na vývoj spotrebiteľských cien mohlo pôsobiť prípadné ďalšie zníženie cien pohonných látok súvisiace s cenou ropy na svetových trhoch, ktorá sa v priebehu prvej novembrovej dekády pohybovala pod referenčným pásmom OPEC. Priaznivý vývoj je podľa centrálnej banky možné očakávať aj vo vývoji cien potravín. „Vzhľadom na to, že v zostávajúcich mesiacoch roka by malo dochádzať len k nepatrným úpravám vecne usmerňovaných cien a nepriamych daní, bude vývoj celkovej inflácie determinovať predovšetkým dynamika jadrovej inflácie,“ uvádza sa v komuniké. Na základe doterajšieho vývoja spotrebiteľských cien a očakávaného vývoja faktorov pôsobiacich na infláciu NBS predpokladá, že koncoročná miera celkovej i jadrovej inflácie sa bude približovať k dolnej hodnote stanoveného intervalu v konkretizovanom menovom programe.

Banková rada NBS schválila návrh novely vyhlášky Ministerstva financií SR a NBS, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona. Návrh novely vykonávacej vyhlášky s účinnosťou od 1. januára 2002 uvoľňuje operácie so zahraničnými cennými papiermi a umožňuje investovanie a nadobúdanie nehnuteľností okrem štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) aj v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý zahŕňa okrem členských štátov Európskej únie aj Island, Nórsko a Lichtenštajnsko. Vychádzajúc z potrieb platobnej bilancie návrh novely vykonávacej vyhlášky spresňuje plnenie ohlasovacej povinnosti vo veci cenných papierov. Ohlasovaciu povinnosť rozširuje na ohlásenie inkás a platieb za kúpu a predaj tuzemských akcií cudzozemcovi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS