ČLÁNOK
Banková rada NBS hodnotila minuloročnú situáciu v sektore
12. apríla 1999

Banková rada konštatovala, že vo väčšine oblastí pretrvávajú vážne problémy, bez náznaku zlepšovania. Nejde len o dlhodobo stagnujúci kapitálový trh, systémovo podobná situácia je na trhu úverov, pre ktorý je charakteristická nežiaduca krátkodobosť. Náznaky čiastočnej konsolidácie možno badať na peňažnom trhu, devízový trh najmä vďaka zvýšenej ochrane sa až do zmeny devízového systému vyvíjal bez trvale sa prejavujúcich zmien. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.

BR NBS zobrala ďalej na vedomie Informáciu o vývoji bankového sektora SR podľa predbežných údajov k 31. decembru 1998 a postup reštrukturalizácie. Ku koncu minulého roku v slovenskom bankovom sektore pôsobilo 25 bánk a 2 pobočky zahraničných bánk. Za sledované obdobie všetky banky a pobočky zahraničných bánk splnili predpísaný limit povinných minimálnych rezerv. V priebehu roka došlo k výraznému nárastu klasifikovaných pohľadávok v dôsledku zaostávania procesu reštrukturalizácie vo vybraných bankách. Limit kapitálovej primeranosti nesplnilo 5 bánk.

Zhoršujúca sa tendencia bola zaznamenaná v likvidite bánk, kde naďalej pretrvávala časová nerovnováha v štruktúre zdrojov a ich použitia. Reštrukturalizačný proces podľa BR NBS od roku 1995 stagnuje a neplní sa ani program opatrení na riešenie situácie v Investičnej a rozvojovej banke schválený slovenskou vládou. Podstata predložených reštrukturalizačných projektov bánk sa zakladá najmä na finančných zdrojoch štátu, čo schválený štátny rozpočet SR na rok 1999 nepredpokladá. Nevyhnutnou súčasťou reštrukturalizácie je aj zmena niektorých právnych noriem a neriešenie tejto problematiky uvedený proces spomaľuje. NBS navrhuje paralelne s procesom reštrukturalizácie riešiť aj proces privatizácie resp. doprivatizácie reštrukturalizovaných bánk. BR NBS sa zaoberala aj Správou o prebiehajúcich rokovaniach súvisiacich s predajom akcií ČSOB vo vlastníctve NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS