ČLÁNOK
Banková kríza východnej Európy je odvrátená, tvrdí EK
25. septembra 2009

Predstavitelia Európskej únie, medzinárodných finančných inštitúcií a veľkých západoeurópskych bánk vyjadrili spokojnosť s pozitívnou rolou, ktorú zohrala ich iniciatíva s cieľom zabrániť systémovej kríze bankového sektora v regióne strednej a východnej Európy v uplynulom roku v kontexte nepredvídane zhoršeného ekonomického prostredia. Uviedla to v piatok Európska komisia na svojej internetovej stránke po stretnutí zástupcov Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Európskej investičnej banky a pätnástich systémovo dôležitých európskych bánk, ktoré majú dcérske banky v strednej a východnej Európe.

Na stretnutí boli aj zástupcovia bankového dohľadu z domovských krajín materských bánk aj z krajín, v ktorých majú dcérske spoločnosti, a úradov, ktoré majú na starosti fiškálnu politiku, a predstavitelia centrálnych bánk Rakúska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Grécka, Talianska a Švédska a tiež Bosny, Maďarska, Lotyšska, Srbska a Rumunska. Podpora zahraničných bánk svojim dcéram vhodne doplnila podporu platobnej bilancie, ktorú poskytli Medzinárodný menový fond a EÚ. Fond a únia na podporu platobnej bilancie Maďarska, Lotyšska, Rumunska, Srbska a Bosny poskytli zhruba 52 mil. eur. Európska komisia v piatok ďalej uviedla, že ekonomický výhľad sa zlepšuje, ale hlavnou úlohou musí zostať zabezpečovanie zdravia finančného systému, uplatňovanie politiky, ktorá zabráni ďalším krízam, a podporovanie ekonomického zotavenia dostatočnou ponukou úverov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS