ČLÁNOK
Banková činnosť IRB stále obmedzená
3. augusta 1998

Na tlačovej konferencii to povedal prezident majoritného akcionára IRB Slovenskej poisťovne, Karol Melocík. IRB je pritom už trištvrte roka v nútenej správe Národnej banky Slovenska. Slovenská poisťovňa vytvorila tím pracovníkov, ktorí sa venujú riešeniu tohto problému, rokujú s NBS, ale ako povedal T. Melocík, „nie je to jednoduché a asi nás IRB ešte určitý čas zamestná.“ Podľa prezidenta Slovenskej poisťovne predložili rad návrhov, z ktorých časť je akceptovateľná aj pre centrálnu banku ako vykonávateľa nútenej správy v IRB. Niektoré z týchto opatrení však narážajú na legislatívne problémy. Konkrétnejšie kroky však Karol Melocík nepovedal. Ako zdôraznil, problémom IRB je aj to, že vzhľadom na nútenú správu nemôže obchodovať na medzibankovom trhu s ostatnými bankovými subjektmi. Znamená to, že peniaze klientov, ktoré majú pomerne výhodné úrokové sadzby, nemôže IRB efektívne úročiť na medzibankovom trhu, čo vlastne prehlbuje jej stratu. Investičná a rozvojová banka sa dostala do nútenej správy v decembri minulého roka, kedy kvôli nedostatku likvidity nebola schopná uhrádzať svoje záväzky. NBS pôvodne plánovala túto banku predať silnému investorovi, pričom nevylučovala ani predaj zahraničnému subjektu. Akcionári však rozhodli o zvýšení základného imania IRB z 2 na 4 mld. Sk. Všetky tieto akcie upísala Slovenská poisťovňa, ktorá sa tak stala majoritným akcionárom poisťovne. IRB vykázala v prvom polroku tohto roku stratu 2,322 mld. Sk. Medziročne tým zvýšila svoju stratu o 682 mil. Sk. V druhom štvrťroku negatívny hospodársky výsledok banky stúpol dokonca až o 1,79 mld. Sk, keďže ku koncu marca IRB ohlásila stratu 533,7 mil. Sk. „Vykázaná strata bola dôsledkom poklesu úrokových výnosov, poklesu čistého neúrokového príjmu z bankovej činnosti a najmä tvorby opravných položiek na krytie rizík z pohľadávok,“ uvádza sa v informácii zverejnenej bankou. Jej minuloročná strata bola až 3,25 mld. Sk. Bilančná suma IRB predstavovala k 30. júnu 1998 hodnotu 38,58 mld. Sk čo znamená, že jej minuloročný prepad o takmer 9,2 mld. Sk na 41,931 mld. Sk. Na aktívach sa k ultimu júna rozhodujúcou mierou podieľali úvery poskytnuté klientom (takmer 31,5 mld. Sk), ktoré v druhom štvrťroku poklesli o 1,5 mld. Sk. V štruktúre pasív dominovali záväzky voči bankám, ktorých výška dosiahla 28,8 mld. Sk pri polročnom raste o 2,8 mld. Sk. Po minuloročnom raste záväzkov voči NBS o 6,43 mld. Sk táto položka ďalej stúpla o vyše 3 mld. Sk na takmer 25,8 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám v prvom polroku mierne poklesli na 3,04 mld. Sk. Záväzky IRB voči klientom dosahovali na konci minulého roka 11,915 mld. Sk, k 30. júnu tohto roku však tvorili iba 6,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS