ČLÁNOK
Bankári vo svete postupne strácajú prácu
10. septembra 2001

Spomalenie rastu svetovej ekonomiky a pád kapitálových trhov priviedlo k zníženiu príjmov investičných bánk. Mnohé z nich znižujú náklady prepúšťaním zamestnancov. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnil Financial Times, investičné banky v tomto roku oznámili, že znížia počet pracovných miest o 25 430 pozícií.

Základnou príčinou zníženia počtu pracovných miest je oslabenie diania na kapitálovom trhu, ktoré nasledovalo po páde cien akcií. Spomalenie rastu ekonomiky, predovšetkým v USA a Európe, bolo príčinou zníženia počtu vydávaných obligácií podnikov, podstatne sa zmenšil počet fúzií akvizícií. Kvôli tomu upisovanie akcií a poradenstvo prináša bankám menšie zisky.

Nie každé znižovanie počtu pracovníkov nie je podmienené len pádom akciových trhov. V Deutsche Bank a ABN Amro sa prepúšťa v rámci priebežnej reštrukturalizácie. Najviac sa znižuje počet zamestnancov v JP Morgan Chase a Credit Suisse First Boston. Prepúšťanie v týchto bankách je však dôsledkom priebežnej reštrukturalizácie a fúzií. Analytici Financial Times predpokladajú, že investičné banky prepustili viac ľudí. Väčšinou však nezvyknú informovať o týchto opatreniach. Potvrdzuje to príklad JP Morgan. Banka oznámila, že bez toho aby vôbec informovala verejnosť prepustila 3000 zamestnancov ako doplnok k ďalším 5000 zamestnancom prepusteným v rámci reštrukturalizácie. Kvôli tomu sa celkový počet prepustených v investičných bankách približuje k 30 tisícom.

Niektorí analytici predpokladajú, že 8000 prepustených, alebo 8 % personálu J. P. Morgan Chase neodráža konečný stav. Zisky banky v poslednom roku klesli. Ak sa do hospodárskych výsledkov tejto banky v druhom štvrťroku tohto roku zakomponujú náklady spojené s fúziou, čistý zisk bol 378 mil. USD. V druhom štvrťroku bol čistý zisk pre spojenú banku 1,6 mld. USD.

Podľa údajov Thomson Financial, príjmy investičných bánk vďaka operáciám spojeným s umiestnením akcií na primárnom trhu a znížili za obdobie od januára po máj tohto roku o 67%. Výskum Morgan Stanley Dean Witter hovorí o tom, že v júli tohto roku sa začali znižovať objemy vydávaných podnikových dlhopisov, ktoré zabezpečovali pre investičné banky akú takú stabilitu.

Analogická situácia je aj v oblasti fúzií a akvizícií. Počet týchto transakcií sa rapídne znížil ako aj príjmy investičných bánk za konzultačné služby. Bez ohľadu na mierny rast v oblasti fúzií a akvizícií v júli tohto roku, pri porovnaní so situáciou pred rokom, v Európe sa celkový objem týchto transakcií znížil o 34% a v USA o 54%. Čistý prílev prostriedkov určených na fúzie smerujúcich do USA bol za prvých sedem mesiacov 13 mld. USD. V minulom roku to bolo v rovnakom období 138 mld. USD.

Bankári tvrdia, že ak sa situácia v investičnom bankovníctve na jeseň tohto roku príde ďalšia vlna znižovania počtu pracovníkov. V Ázii nie je situácia o nič horšia. Zdá sa, že Japonsko sa dostáva do v poradí už štvrtej recesie v tomto roku a rozvojové krajiny sú veľmi závislé od stavu americkej ekonomiky.

Oznámené prepúšťanie pracovníkov v investičných bankách
Dátum Firma Počet prepustených Poznámka
14. augusta Citigroup
3500
2% personálu
27. júla TD Waterhause
600
9% personálu
27. júla DrKW
1500
17% personálu
22. júla Goldman Sachs
300
zníženie v personálnom oddelení
31. mája CSFB Direct
180
14 % personálu v USA
8. mája Merril Lynch
900
20 % personálu z riadenia fondov
3. mája CSFB
200
13% pracovníkov investičného oddelenia
1. mája National Discount Brokers
180
zníženie kvôli fúziám
30. apríla ABN Amro
500
väčšionou pracovníci fondov
26. apríla TD Waterhause
1500
18% personálu
25. apríla Morgan Stanley Dean Witter
1500
4% personálu investičného bankovníctva
24. apríla Merril Lynch
200
5-10% personálu
20. apríla Bear Stearns
400
3% personálu
6. apríla Credit Suisse First Boston
400
back office
4. apríla Citigroup
750
vrátane Salomon Smith Barney
31. apríla Ameritrade
170
väčšinou call centrá v USA
27. marca Robertson Stephens
80
5% personála
23. marca Charles Schwab
3400
13% personálu
15. marca CSFB Direct
150
10 % personálu v USA
7. marca Datec
131
10% personálu
2. marca Goldman Sachs
650
5 % personálu
27. februára Brewin Dolphin
60
v dcérskej spoločnosti Stocktrade
29. januára ING Barings
1 100
back office za hranicami USA

Zdroj: Financial Times


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS