ČLÁNOK
Bankári očakávajú v tomto roku rovnaké alebo vyššie príjmy
2. decembra 2014

Bankári v strednej a východnej Európe očakávajú, že príjmy bánk v tomto roku budú rovnaké alebo vyššie ako v roku 2013. Vyplynulo to z prieskumu KPMG. Takmer polovica manažérov bánk verí, že rok 2015 prinesie pre sektor ešte lepšie výsledky. V oblasti ziskovosti sú top manažéri bánk v regióne strednej a východnej Európy mierne skeptickí, keď iba tretina z nich očakáva nárast ziskov oproti roku 2013.

Generálni riaditelia sa zhodujú v očakávaní, že v najbližších piatich rokoch sa bude zosilňovať regulácia. Takmer všetci respondenti považujú práve regulačné opatrenie za faktor, ktorý najviac ovplyvňuje bankový sektor. „Základná otázka, ktorá rezonuje u nás, je, ako sa premietnu do praxe prenesené kompetencie regulátora trhu z Národnej banky Slovenska na Európsku centrálnu banku a či tento krok prinesie aj nejaké pozitíva pre slovenské banky,“ povedal riaditeľ oddelenia manažérskeho poradenstva pre finančný sektor v KPMG na Slovensku Rastislav Nemec.

Prieskum KPMG tiež ukázal, že medzi manažérmi bánk je tendencia k znižovaniu nákladov v porovnaní s investíciami pre dlhodobý rast. Väčšina respondentov avizovala, že investície pôjdu najmä do rozvoja produktov. V tejto oblasti plánuje navýšiť alokáciu zdrojov 56 % bankových manažérov. Všeobecne banky v regióne plánujú v rámci distribučnej siete investovať viac do on-line nástrojov ako do rozvoja služieb na pobočkách.

Respondentmi prieskumu KPMG boli členovia top manažmentu bánk v regióne strednej a východnej Európy. Tí ponúkli svoje názory na súčasný stav bankového sektora. V tomto roku sa prieskum uskutočnil v Albánsku, Rakúsku, Bielorusku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Kosove, Srbsku, Slovinsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS