ČLÁNOK
Banka sľubom neverí
17. januára 2003

Budovanie závodu PSA Peugeot Citroën na Slovensku bude mať v budúcom roku vplyv na výrazný rast importu, ktorý by mohol skresliť údaje o obchodnej bilancii SR. Povedal to riaditeľ menového úseku Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Ševčovic „V rokoch 2004 a 2005 očakávame značný import strojov súvisiacich s výstavbou závodu, tento dovoz sa však bude financovať prostredníctvom priamych zahraničných investícií. Nebudeme to preto vnímať ako skutočné zhoršenie obchodného deficitu, ale povedzme ako ‚numerické zhoršenie‘,“ vysvetlil.

Ševčovic dodal, že závod by mohol do roku 2008 exportovať o 30 % viac ako importovať, čím by sa dostal na súčasnú úroveň závodu nemeckej automobilky Volkswagen v SR. Trh očakáva, že po spoločnosti PSA Peugeot Citroën budú na Slovensko smerovať ďalší investori, ako napríklad výrobcovia automobilových súčiastok a iní dodávatelia. Upozornil však, že NBS nedovolí, aby obyčajné očakávania priamych zahraničných investícií zmenili súčasný postoj centrálnej banky zameraný proti posilňovaniu koruny. „Ak má skutočne nastať zmena politiky centrálnej banky, investori musia skutočne prísť. Nemyslím si, že by bolo dobré, keby sa menila politika iba preto, že sa objavujú názory, že prídu,“ povedal.

Riaditeľ menového úseku NBS upozornil, že centrálna banka bude naďalej negatívne vnímať neoprávnené posilňovanie meny, ktoré podľa jej obáv nepriaznivo zasahuje exportérov. „Keď sa začne v novom závode skutočná výroba, bude to mať dramatický vplyv na zlepšenie slovenského exportu, avšak reálne ekonomické ukazovatele sa zmenia až v roku 2006, a nie teraz. Znamená to, že NBS nebude veľmi nadšená, ak koruna príliš posilní pred vybudovaním podniku,“ povedal Ševčovic. „Centrálna banka viackrát zdôraznila, že ak vývoj devízového kurzu neodzrkadľuje ukazovatele ekonomiky, použije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii. Medzi ne môže patriť intervencia, zníženie úrokových sadzieb alebo kombinácia oboch,“ dodal.

Správa o vybudovaní nového závodu PSA Peugeot Citroën na Slovensku bola hlavným dôvodom posilňovania slovenskej koruny aj vo štvrtok. Koruna zhodnotila voči európskej mene z úvodných 41,320 / 370 SKK/EUR na 41,210 / 260 SKK/EUR, pričom počas dňa sa pohybovala už aj na 41,160 / 200 SKK/EUR. Podľa dílerov slovenská koruna takmer vôbec nereagovala na vyhlásenia predstaviteľa centrálnej banky o jej pripravenosti použiť menové nástroje proti silnej mene.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS