ČLÁNOK
Banka Slovakia zisková a stabilná
10. decembra 1999

Banka Slovakia je úspešná, zdravá a zisková banka, ktorá plní všetky kritériá a požiadavky Národnej banky Slovenska (NBS). Vysoko prekračuje aj kritériá likvidity. Ministerstvo financií (MF) SR a NBS nikdy neuvažovali o odobratí jej licencie, naopak, uvažuje sa o jej privatizácii zahraničnému investorovi. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčky predstavenstva Banky Slovakia, a.s., Banská Bystrica Alena Longauerová.
Reagovala tak na vyjadrenia štátneho tajomníka MF SR Viliama Vaškoviča, podľa ktorých cieľom prvej etapy reštrukturalizácie štátnych bánk je dosiahnuť v každej zo štyroch reštrukturalizovaných bánk (IRB, Banka Slovakia, VÚB a Slovenská sporiteľňa) 8-percentnú kapitálovú primeranosť. V druhej etape by sa malo zabezpečiť, aby podiel klasifikovaných úverov týchto bánk nepresiahol 15 %. V prípade, že prvá etapa sa neuskutoční ešte v tomto roku, dve zo spomínaných bánk (IRB a Banka Slovakia) stratia podľa V. Vaškoviča licencie. V. Vaškovič to povedal na seminári Aktuálne problémy hospodárstva v SR, ktorý sa konal 23. novembra.
„Banka Slovakia nie je zaradená do skupiny reštrukturalizovaných bánk, pretože má zdravé úverové portfólio a ku koncu septembra plnila kapitálovú primeranosť na 35,42 %. So skupinou uvedených bánk sa spája iba z dôvodu, že sa bude privatizovať podobne ako VÚB a Slovenská sporiteľňa. Tento proces riadi tá istá riadiaca jednotka MF SR, ktorá zároveň riadi aj reštrukturalizáciu uvedených bánk,“ uviedla pre agentúru SITA L. Longauerová.
Za 10 mesiacov tohto roka dosiahla Banka Slovakia zisk 22 mil. Sk. Jej primárne zdroje od klientov dosiahli k uvedenému dátumu 1,858 mld. Sk a objem úverov poskytnutých klientom predstavoval 1,33 mld. Sk. Bilančná suma banky je v súčasnosti 3,294 mld. Sk a do konca roka ju plánuje Banka Slovakia zvýšiť na 4 mld. Sk. Objem poskytnutých úverov tak medziročne narástol o 511 mil. Sk. Približne 30 % aktív banky tvoria štátne a bankové dlhopisy, 40 % bilančnej sumy tvoria úvery. Podiel klasifikovaných úverov je podľa A. Longauerovej približne 5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS