ČLÁNOK
Banka Slovakia vyplatí akcionárom dividendu 25 Sk na akciu
4. júna 2001

Banka Slovakia, a.s. (BS) vyplatí svojim akcionárom dividendu vo výške 25 Sk na účastinu. V tomto roku počíta s rastom primárnych vkladov a bilančnej hodnoty o pol miliardy korún. Hospodársky výsledok by mal podľa predsedníčky predstavenstva a prezidentky banky Aleny Longauerovej dosiahnuť úroveň minulého roka, keď čistý zisk predstavoval 26,85 mil. Sk.

Ako Longauerová dodala, výsledky hospodárenia za prvých päť mesiacov potvrdzujú reálnosť stanovených plánov. BS ku koncu mája hospodárila so ziskom 10 až 12 mil. Sk, bilančná hodnota predstavovala 4,34 mld. Sk. Primárne zdroje boli vo výške 2,5 mld. Sk. Banka evidovala 940 mil. Sk úverov poskytnutých klientom, čo predstavuje 23,8 % celkových aktív. „Pomer krátkodobých a strednodobých úverov bol pritom vyrovnaný,“ skonštatovala. Koncom roka bolo 73,4 % úverov štandardných, 5,6 % štandardných s výhradou a 21 % klasifikovaných. „Viac ako dve pätiny klasifikovaných úverov boli do tejto kategórie zaradené z dôvodu zlého hodnoteniu klienta a nie kvôli nesplácaniu,“ povedala Longauerová.

Väčšinu zdrojov držala banka v cenných papieroch. Polovicu portfólia cenných papierov tvorili štátne dlhopisy, najmä pokladničné poukážky, takmer štvrtinu bankové dlhopisy, desatinu komunálne bondy a necelé dve desatiny podnikové. „Rozvoj investovania do komunálnych dlhopisov možno očakávať až po reforme verejnej správy,“ dodala. BS v súčasnosti čaká na udelenie úplnej devízovej licencie, ktorá jej otvorí trhy zahraničných cenných papierov. V tomto roku plánuje rozvoj elektronického bankovníctva a rozšírenie distribučnej siete o dve pobočky.

V súčasnosti je BS v procese privatizácie, keď sa štát už druhýkrát pokúša o jej predaj. Prvý pokus formou medzinárodného tendra v minulom roku bol neúspešný, a tak začiatkom mája Fond národného majetku, ktorý je majoritným vlastníkom, vypísal novú verejnú ponuku na predaj 60,07 % akcií banky. Záujem o kúpu podielu prejavili podľa neoficiálnych informácií spoločnosti J&T Finance Group, Slávia Capital a 1. paroplavebná, o.c.p. Okrem FNM medzi vlastníkmi figuruje Slovenská poisťovňa s 26-percentným podielom, mesto Banská Bystrica takmer so 7 % akcií a Slovenská sporiteľňa s približne rovnakým podielom. Základné imanie banky dosahuje 756,8 mil. Sk, nominálna hodnota jednej akcie je 1000 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS