ČLÁNOK
Banka Slovakia ukončila polrok s hrubým ziskom 20,5 mil. Sk
4. augusta 2000

Banka Slovakia, a.s., Banská Bystrica uzavrela polročné hospodárenie s hrubým ziskom na úrovni takmer 20,5 mil. Sk pri celkových výnosoch 303,347 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom, kedy banka dosiahla zhruba 5-miliónový zisk, zaznamenal hospodársky výsledok viac ako 4-násobný nárast. Bilančná suma banky dosiahla k ultimu júna takmer 3,688 mld. Sk. V priebehu tohto roka oslabila o 9,2 % z hodnoty 4,060 mld. Sk zaznamenanej k ultimu 1999. Vyplýva to z neauditovaných výsledkov hospodárenia banky podľa slovenských účtovných štandardov.
Primárne zdroje banky predstavovali v závere polroka takmer 2,339 mld. Sk, čo predstavuje 63,4-percentný podiel na celkových zdrojoch. Od začiatku tohto roka banka zaznamenala ich nárast z úrovne 1,896 mld. Sk. Banka ku koncu júna neevidovala žiadne úvery ani vklady od emisnej banky, úvery a vklady od ostatných bánk predstavovali 129 mil. Sk. Záväzky z cenných papierov dosiahli 327,987 mil. Sk. Základné imanie predstavuje 756,874 mil. Sk.
Celkový objem poskytnutých úverov predstavoval takmer 1,606 mld. Sk, čo od začiatku roka predstavuje takmer 19,7-percentný nárast. Banka pritom vytvorila ku koncu polroka opravné položky ku klasifikovaným úverom v celkovej hodnote 44,225 mil. Sk.
Banka Slovakia vykázala ku koncu polroka celkové finančné náklady 202,529 mil. Sk, najvýraznejšou mierou, 127,020 mil. Sk, sa na nich podieľali náklady na operácie s klientmi. Naopak celkové finančné výnosy banky dosiahli 281,856 mil. Sk, pričom výnosy z operácií s klientmi sa na nich podieľali 140,648 mil. Sk.
Banka Slovakia je podobne ako Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a Investičná rozvojová banka v privatizačnom procese. Ministerstvo financií a Fond národného majetku zverejnili zámer predať majoritný podiel štátu v banke 18. júla tohto roka v denníku Financial Times. Informačné memorandum si potenciálni investori môžu vyzdvihnúť najneskôr do 31. augusta od finančného privatizačného poradcu J.P. Morgan Securities Ltd. Podmienkou je podpísanie záväzku o zachovaní dôverného charakteru údajov. Vedenie rezortu presadzuje priamy predaj banky strategickému investorovi.
Akcionármi banky sú FNM SR, ktorý vlastní 60,1 % jej akcií, Slovenská poisťovňa s 26,4-percentným podielom, mesto Banská Bystrica vlastní 6,9 % a Slovenská sporiteľňa 6,6 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS