ČLÁNOK
Banka Slovakia ráta koncom roka s bilančnou sumou 4 mld. Sk
28. decembra 2000

Banka Slovakia, a.s., Banská Bystrica očakáva ku koncu roka bilančnú sumu vo výške zhruba 4 mld. Sk. Vklady klientov by mali dosiahnuť úroveň 2,3 mld. Sk a záväzky voči bankám by mali byť 1 mld. Sk. Banka vykázala koncom novembra predbežný zisk po vytvorení nutných opravných položiek vo výške 70 mil. Sk, pričom vytvorené opravné položky predstavovali 28 mil. Sk. Výnosy z finančných činností dosiahli 600 mil. Sk. Na tvorbe zisku sa podieľajú výraznou mierou operácie s cennými papiermi.

Ako pre agentúru SITA povedala prezidentka banky Alena Longauerová, prevažný podiel aktív banka investuje bezrizikovo. V centrálnej banke má prostredníctvom repotendrov alokované zdroje vo výške okolo 800 mil. Sk a úložky v bankách dosahujú 1,7 mld. Sk. Stav úverov k novembru predstavoval 993 mil. Sk, pričom banka zaznamenáva zlepšovanie platobnej disciplíny klientov. Štandardné úvery dosiahli výšku 815 mil. Sk. Z hľadiska štruktúry má najmä o krátkodobé a strednodobé úvery. Podľa A. Longauerovej kapitálová primeranosť nad úrovňou 40 % dáva banke potenciál v rozširovaní úverových aktivít. Finančný ústav dlhodobo plní kritériá obozretného podnikania stanovené Národnou bankou Slovenska.

Banka Slovakia umiestňuje vysoký podiel zdrojov do cenných papierov, a to priemerne 1,6 mld. Sk, z toho do štátnych dlhopisov 700 mil. Sk a do štátnych pokladničných poukážok 833 mil. Sk. Zvyšok tvoria akcie, ktoré má banka dočasne vo svojom portfóliu. Hmotný a nehmotný investičný majetok banky predstavuje hodnotu 280 mil. Sk. Celková bilančná suma je na úrovni roku 1999, pričom banka nahradila primárnymi zdrojmi kapitál z obligácií, ktoré splatila v júni tohto roku.

V decembri banka otvorila novú pobočku v Nitre. Predpoklady na nárast primárnych zdrojov má priniesť otvorenie ďalších obchodných miest. Ako povedala A. Longauerová, v pokročilom štádiu je príprava ďalších pobočiek, ktorých otvorenie banka plánuje v prvom štvrťroku 2001. Pred dokončením je pobočka v Komárne v belgickom dome na Námestí Európy. Pripravuje sa otvorenie druhej pobočky v Bratislave a aj prvá pobočka na východe Slovenska v Prešove. Ku koncu prvého kvartálu bude mať Banka Slovakia celkovo 8 pobočiek.

Banka Slovakia patrí medzi najmladšie banky na Slovensku, služby klientom poskytuje od júna 1996. Majoritným akcionárom so 60,1-percentným podielom je Fond národného majetku SR, Slovenská poisťovňa vlastní 26,4 % akcií, mesto Banská Bystrica má 6,9 % a Slovenská sporiteľňa drží 6,6 % banky. Základné imanie banky je 756,874 mil. Sk. Banka je v procese privatizácie, jediným záujemcom je konzorcium Českej pojišťovny a slovenskej firmy Hanco.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS