ČLÁNOK
Banka Slovakia plánuje expanziu svojich pobočiek
25. marca 2001

Najmenšia slovenská banka, ktorá je v súčasnosti v privatizačnom procese, banskobystrická Banka Slovakia, a.s., začne ponúkať svoje služby klientom už na šiestich obchodných miestach. K doterajším piatim v Banskej Bystrici, Bratislave, Brezne, Trenčíne a Nitre, pribudla nová pobočka v Komárne. Vedenie banky svoju expanziu odôvodňuje rozširujúcimi obchodnými aktivitami. Vo svojom pláne pritom Banka Slovakia počíta ešte s otvorením ďalších pobočiek na východe Slovenska, ako aj druhej pobočky v ekonomicky silnom regióne hlavného mesta Bratislavy.

Banka od začiatku svojho pôsobenia hospodári so základným imaním 756,9 mil. Sk. K ultimu decembra 2000 banka dosiahla bilančnú sumu 4,16 mld. Sk. Primárne zdroje od klientov sa na nej podieľali 2,247 mld. Sk. V úverovej oblasti sa banka podľa jej vedenia snaží predovšetkým o dodržiavanie politiky stability s cieľom minimalizácie úverového rizika. V tomto období sa do centra jej pozornosti z hľadiska úverových činností dostávajú kvalitní veľkí klienti, ale najmä malí a strední podnikatelia, spolu s obyvateľstvom. Celkový objem úverov poskytnutých bankou ku koncu minulého roka predstavoval 973 mil. Sk. Z hľadiska štruktúry išlo najmä o krátkodobé a strednodobé úvery v diverzifikovanej štruktúre podľa sektorov. Kapitálová primeranosť banky predstavuje 48 %, čo podľa jej predstaviteľov dáva banke potenciu pre poskytovanie úverov aj v období zostreného konkurenčného boja v slovenskom bankovom sektore.

V apríli by sa mal ukončiť audit hospodárskych výsledkov banky. Fond národného majetku (FNM) SR na ich základe vypracuje aktuálne informačné memorandum. Po neúspešnom prvom pokuse o jej predaj formou verejnej súťaže sa druhý uskutoční pre formou priameho predaja s výberovým konaním. FNM SR vyhlási nový tender až po získaní informácií z auditu hospodárskych výsledkov banky, čiže najskôr v apríli.

Banka Slovakia patrí medzi najmladšie slovenské banky, keďže svoje služby poskytuje klientom od júna 1996. Hlavným vlastníkom banky je FNM, ktorý vlastní približne 60 % akcií, nasleduje Slovenská poisťovňa s 26-percentným podielom, Mesto Banská Bystrica takmer so 7 % akcií a Slovenská sporiteľňa s približne rovnakým podielom.

(SITA, sh) 0103230227

Mesto Bratislava upísalo nové akcie HP za 19 mil. Sk

Základný kapitál poisťovne by tak mal stúpnuť zo súčasných 140 mil. Sk na 159 mil. Sk

SR-poisťovne-HP-imanie-základné-zvýšenie-Bratislava

BRATISLAVA 23. marca (SITA) – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava upísalo nové akcie Hasičskej poisťovne, a.s. v objeme 19 mil. Sk. Základné imanie poisťovne sa tak po zápise do Obchodného registra zvýši na 159 mil. Sk. Podiel mesta na základnom kapitáli následne stúpne z pôvodných 18 % na takmer 28 %. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti.

Zvýšenie základného imania odsúhlasilo valné zhromaždenie poisťovne 29. januára na návrh predstavenstva v záujme urýchleného splnenia uložených opatrení Úradu pre finančný trh. Tie by mali zabezpečiť splnenie požadovanej miery platobnej schopnosti. Poisťovňa v súčasnosti rokuje s niekoľkými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré prejavili záujem o kapitálový vstup do poisťovne. Definitívne rozhodnutie však bude známe až po dôkladnom posúdení ponúk.

Predpis poistného Hasičskej poisťovne prestavoval v minulom roku 163,6 mil. Sk. Poisťovňa tak na poistnom trhu získala 16. miesto s podielom 0,6 %. Predpísané poistné v oblasti neživotného poistenia predstavovalo ku koncu roka 132,5 mil. Sk, v segmente životného poistenia bolo 30,7 mil. Sk.

Kumulovaná strata HP od jej vzniku predstavuje podľa nedávneho vyjadrenia prezidenta poisťovne Miloša Lukáčika zhruba 40 mil. Sk. V roku 1999 však už spoločnosť dosiahla zisk 4,6 mil. Sk. Minuloročný plán rátal rovnako so ziskom pri objeme prepísaného poistného 210 mil. Sk. Hospodárske výsledky poisťovne za predchádzajúci rok však zatiaľ nie sú známe, v súčasnosti sa však v spoločnosti dokončuje audit hospodárenia.

Hasičská poisťovňa získala univerzálnu licenciu v roku 1995. Hlavným akcionárom poisťovne je v súčasnosti bratislavská spoločnosť S.K.A so 62-percentným podielom na majetku. Ďalším z akcionárov je okrem mesta Bratislava (18 %) aj mesto Košice. Košice sa však už v októbri rozhodli svoj 8-percentný podiel predať za najvyššiu hodnotu v rámci ponúk akcionárov. Sedem percent akcií vlastní Hasičská spoločnosť, s.r.o. a zvyšných 5 % DPO SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS