ČLÁNOK
Banka Slovakia očakáva za rok 1999 hrubý zisk 20 až 30 mil. Sk
4. januára 2000

Pre Banku Slovakia (BS), a.s., Banská Bystrica bol rok 1999 dobrý, banka postupovala opatrne, udržiavala si spoľahlivú likviditu a dosiahne slušný zisk. Podľa predbežných údajov sa bilančná suma zvýšila z 3,26 na 4,08 mld. Sk a hrubý zisk sa bude pohybovať medzi 20 a 30 mil. Sk. Pre SITA to dnes povedala predsedníčka predstavenstva a prezidentka Banky Slovakia Alena Longauerová.
Napriek zložitej hospodárskej situácii v SR sa objem poskytnutých úverov v priebehu roka 1999 zvýšil asi o 400 mil. Sk a na prelome roka dosahoval 1,26 mld. Sk. BS výšku úverov regulovala tak, aby neprevýšili dve tretiny objemu záväzkov voči klientom, ktoré predstavovali 1,9 mld. Sk. Cenné papiere v portfóliu banky reprezentujú 992 mil. Sk, z toho zhruba tretina sú štátne dlhopisy a zvyšok bankové dlhopisy. Na peňažnom trhu banka vystupovala v aktívnej pozícii – viac požičiavala ako kupovala. Prevádzkový zisk vrátane tvorby opravných položiek prevýšil 40 mil. Sk. Hodnota kapitálovej primeranosti dosahovala koncom roka približne 35 percent.
V tomto roku pripravuje BS aktivity v rozširovaní pobočkovej siete. Do úvahy prichádzajú mestá s väčšou podnikateľskou klientelou a ekonomickým zázemím ako Košice, Žilina, Nitra či Trnava. Podľa A. Longauerovej chce banka rozvinúť aj svoje produktové portfólio, ktoré v minulom roku mierne zaostalo. Služby sa majú viac diferencovať, kreditným kontom chce BS umožniť klientom prečerpanie prostriedkov na účte (debet), v spolupráci s inou bankou plánuje ponúknuť medzinárodné platobné karty atď. Úverová expanzia bude naďalej úzko zviazaná s výškou zdrojov a banka bude udržiavať svoju stabilnú likviditu.
Privatizácia akciového podielu FNM sa má uskutočniť do konca roka. Očakáva sa, že zahraničný investor okrem odkúpenia podielu prinesie ďalší kapitál v objeme 1 – 2 mld. Sk, aby sa rozšírili možnosti úverovej politiky a služieb banky, najmä v zahraničnej oblasti.
Bilančná suma Banky Slovakia v roku 1998 dosiahla 3,265 mld. Sk a jej zisk sa v porovnaní s rokom 1997 znížil zo 6,71 mil. Sk na 4,16 mil. Sk. Banka poskytuje služby klientom od júla 1996. Jej majoritným akcionárom je FNM s podielom 60,1%, a.s. Slovenská poisťovňa vlastní 26,4%, mesto Banská Bystrica 6,9% a a.s. Slovenská sporiteľňa sa na imaní banky podieľa 6,6%. Základné imanie banky je 756,874 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS