ČLÁNOK
Banka Slovakia hospodárila vlani so ziskom 27,3 mil. Sk
31. januára 2002

Banskobystrická Banka Slovakia, a.s. (BS) dosiahla podľa neauditovaných výsledkov v minulom roku zisk 27,3 mil. Sk. V roku 2000 pritom dosiahla podobný výsledok na úrovni 26,9 mil. Sk. Bilančná hodnota banky sa počas minulého roka zvýšila o 15,8 % na 4,801 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Dominantnou položkou aktív banky boli úvery klientom, ktoré ku koncu decembra predstavovali 1,569 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako polovicu. Na celkovej bilančnej hodnote sa úvery podieľali takmer 33 percentami. V pokladničnej hodnote, na účtoch centrálnej banky a šekových poštových účtoch držala banka 881,9 mil. Sk. Do štátnych pokladničných poukážok investovala najmenšia banka vo vlastníctve štátu 693,7 mil. Sk a do dlhopisov verejného sektora 468,2 mil. Sk. Portfólio akcií banky predstavovalo 514,9 mil. Sk.

Vklady klientov bánk predstavovali ku koncu decembra minulého roka 2,486 mld. Sk, z celkových pasív banky tak tvorili takmer 52 %. Ku koncu roka 2000 predstavovali primárne zdroje banky 2,246 mld. Sk. Druhou najvýznamnejšou položkou na pasívnej strane bilancie boli záväzky z iných hodnôt a z cenných papierov v objeme 1,209 mld. Sk. Základné imanie BS dosiahlo ku koncu roka 756,9 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 29,21 %.

Majoritným akcionárom Banky Slovakia s podielom 60,07 % na základnom imaní je Fond národného majetku SR (FNM). Ďalšími vlastníkmi banky sú Slovenská poisťovňa, a.s. s 26,4 %, Slovenská sporiteľňa, a.s. so 6,3 % a mesto Banská Bystrica vlastní 6,9 % akcií. Snahou mesta je tiež odpredať svoj podiel rovnakému záujemcovi, ktorý odkúpi majoritný balík akcií banky od FNM.

Štát sa pokúša predať 60,07 % akcií BS už tretíkrát. Prvé výberové konanie bolo už na jeseň 2000. V treťom tendri o banku prejavili záujem Poštová banka, Meinl Bank, Slavia Capital v konzorciu so zahraničnou investičnou bankou European American Investment Bank AG, ďalej J&T Finance Group a člen tejto skupiny česká J&T Banka. Posledným záujemcom je doteraz bližšie neurčená americká investičná skupina. Národná banka Slovenska už v niektorých prípadoch rozhodla o tom, či povolí investorom výkon due diligence v BS, výrok centrálnej banky však zatiaľ nie je známy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS