ČLÁNOK
Banka Slovakia hospodárila vlani so ziskom 14,8 mil. Sk
5. februára 2003

Najmenšia slovenská banka – Banka Slovakia, a.s. – ukončila minuloročné hospodárenie podľa predbežných výsledkov so ziskom 14,8 mil. Sk. V roku 2001 jej čistý zisk predstavoval 9,6 mil. Sk. Bilančná hodnota banky klesla medziročne o 9,2 % na 4,336 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Medzi aktívami banky mali dominantné postavenie úvery poskytnuté klientom vo výške 1,185 mld. Sk. Na medziročnej báze objem úverov klesol o 23,5 %. Klasifikované úvery sa na nich podieľali 115 mil. Sk. V štátnych pokladničných poukážkach a podobných dlhopisoch banka držala 900,2 mil. Sk a v dlhopisoch verejného sektora 528,6 mil. Sk. Na účtoch v centrálnej banke a šekových poštových účtoch mala 914,2 mil. Sk.

Vklady klientov predstavovali ku koncu decembra minulého roku 2,339 mld. Sk a v porovnaní s decembrom 2001 klesli o 6 %. Z celkovej bilančnej sumy tvorili 54 %. Záväzky z iných hodnôt a záväzky z cenných papierov boli 966,2 mil. Sk. Základné imanie predstavovalo 756,9 mil. Sk. Kapitálová primeranosť dosiahla 49,7 %.

Banka Slovakia má za sebou dlhý proces hľadania zahraničného investora, ktorý sa naštartoval už v roku 2000. Po prvých dvoch neúspešných tendroch a náročnom priebehu tretieho tendra sa víťazom stala rakúska Meinl Bank. Predbežná cena za 60,07-percentný podiel na základnom imaní banky predstavuje 360 mil. Sk. Prvých 30 % z tejto sumy zaplatí Meinl Bank pri podpise zmluvy a zvyšok by mala vložiť na viazaný účet týždeň pred closingom celej transakcie. Closing sa očakáva v prvej polovici tohto roka. Konečná cena za predávaný podiel sa určí na základe auditu výsledkov banky k 31. decembru 2002. Meinl Bank prejavila záujem nielen o kúpu štátneho podielu, ale aj o akcie z portfólia Slovenskej poisťovne, Slovenskej sporiteľne a mesta Banská Bystrica, ktoré spolu predstavujú 39,6 % základného imania. Slovenská poisťovňa, a.s., má 26,4-percentný podiel, Slovenská sporiteľňa, a.s., 6,3 % a mesto Banská Bystrica vlastní 6,9 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS