ČLÁNOK
Banka Slovakia hospodárila vlani s čistým ziskom 26,8 mil. Sk
5. apríla 2001

pBanskobystrická Banka Slovakia, a.s. hospodárila v minulom roku s čistým ziskom 26,849 mil. Sk. V porovnaní s rokom 1999, kedy táto najmenšia slovenská banka dosiahla čistý zisk 16,503 mil. Sk, to znamená medziročný nárast o 62 %. Prevádzkový zisk Banky Slovakia dosiahol 60 mil. Sk. Bilančná suma banky vlani medziročne mierne vzrástla približne o 85 mil. Sk na koncoročnú úroveň 4,145 mld. Sk. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedla prezidentka banky a predsedníčka jej predstavenstva Alena Longauerová.

Na celkových aktívach banky sa úvery poskytnuté klientom podieľali 1,043 mld. Sk, po zohľadnení vytvorených opravných položiek to predstavovalo takmer 967 mil. Sk. Brutto stav poskytnutých úverov tak medziročne klesol približne o 251 mil. Sk. Banka Slovakia by však chcela podľa slov A. Longauerovej v tomto roku výraznejšie rozšíriť svoje aktívne operácie. V spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, š.p.ú. chce totiž rozbehnúť najmä úverovanie malých a stredných podnikateľov. „Z tohto pohľadu rátame s väčšou angažovanosťou lokálnych manažmentov sústredených v jednotlivých pobočkách našej banky na Slovensku,“ uviedla A. Longaureová.

Klasifikované pohľadávky nekryté vytvorenými opravnými položkami k ultimu decembra predstavovali 107 mil. Sk. „Výrazným, takmer 80-percentným podielom sa však na nich podieľali úvery, ktoré síce klienti banke splácajú, ale vzhľadom na ich finančnú situáciu ich však audítor odporučil zaradiť medzi klasifikované úvery,“ vysvetlila A. Longauerová. V brutto vyjadrení predstavovali klasifikované pohľadávky banky 181,9 mil. Sk.

Na účtoch Národnej banky Slovenska banka viazala k 31. decembru minulého roka 996 mil. Sk, z ktorých zdroje alokované do štátnych pokladničných poukážok predstavovali 867,6 mil. Sk. Do ostatných komerčných peňažných ústavov Banka Slovakia uložila ku koncu roka prostriedky v objeme 204,9 mil. Sk. Do dlhopisov a ostatných cenných papierov s pevným výnosom banka k ultimu roka investovala 620,6 mil. Sk, z toho do štátnych dlhopisov umiestnila 431 mil. Sk.

Na celkových pasívach banky dominovali ku koncu roka tradične primárne zdroje v objeme 2,246 mld. Sk. Medziročne tak vzrástli o 18,5 %. Základné imanie banky zostalo na nezmenenej úrovni 756 mil. Sk. Celkový stav vytvorených rezerv a opravných položiek k ultimu decembra predstavoval 111,56 mil. Sk . Počas minulého roka banka vytvorila rezervy a opravné položky v objeme 32,2 mil. Sk.

Okrem spomínaných úverových aktivít chce Banka Slovakia v tomto roku výraznejšie expandovať aj na trhu elektronického bankovníctva. K službám homebankingu a pasívneho GSM bankingu, ktoré banka už v súčasnosti ponúka, chce pridať všetky ostatné, aby tak klientovi ponúkla komplexný balík služieb tohto druhu. Svoju súčasnú distribučnú sieť, ktorú tvorí šesť pobočiek, by mali do konca apríla rozšíriť ďalšie dve pobočky v Bratislave a Prešove.

Banka Slovakia, ktorá je momentálne v privatizačnom procese, patrí medzi najmladšie slovenské banky, keďže svoje služby poskytuje klientom od júna 1996. Hlavným vlastníkom banky je Fond národného majetku SR (FNM), ktorý vlastní približne 60 % akcií, nasleduje Slovenská poisťovňa s 26-percentným podielom, Mesto Banská Bystrica takmer so 7 % akcií a Slovenská sporiteľňa s približne rovnakým podielom.

V apríli by sa mal ukončiť audit hospodárskych výsledkov banky. FNM SR na ich základe vypracuje aktuálne informačné memorandum. Po neúspešnom prvom pokuse o jej predaj formou medzinárodného tendra sa druhý pokus uskutoční formou priameho predaja s výberovým konaním. FNM SR vyhlási nový tender až po získaní informácií z auditu hospodárskych výsledkov banky, čiže najskôr v máji.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS