ČLÁNOK
Banka Slovakia chce tento rok ukončiť so ziskom 11 mil. Sk
1. júna 2003

Banka Slovakia, a.s. počíta v tomto roku so ziskom na úrovni 11 mil. Sk. V minulom roku hospodárila so ziskom 236 tis. Sk, ktorý rozdelila do rezervného a sociálneho fondu. Podľa plánu banky by mala bilančná hodnota banky dosiahnuť 3,464 mld. Sk. Banka očakáva mierny nárast primárnych zdrojov a zvýšenie podielu úverového portfólia na celkových aktívach. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Ku koncu minulého roka bola bilančná suma banky 4,331 mld. Sk. Medzi aktívami banky mali dominantné postavenie úvery poskytnuté klientom vo výške 1,181 mld. Sk. Klasifikované úvery sa na nich podieľali 111 mil. Sk. V štátnych pokladničných poukážkach a podobných dlhopisoch banka držala 900,2 mil. Sk a v dlhopisoch verejného sektora 446,8 mil. Sk. Vklady klientov predstavovali ku koncu decembra minulého roku 2,339 mld. Sk. Základné imanie predstavovalo 756,9 mil. Sk.

Banka Slovakia po niekoľkoročnej snahe získala v tomto roku nového zahraničného investora. Stala sa ním rakúska Meinl Bank, ktorá podpisovala kúpnopredajnú zmluvu na 60,07 % akcií banky začiatkom mája. Meinl Bank odkúpila majoritný podiel v Banke Slovakia za predbežnú cenu 360 mil. Sk. Prvých 30 % z tejto sumy mala Meinl Bank zaplatiť pri podpise zmluvy a zvyšok by mala vložiť na viazaný účet týždeň pred closingom celej transakcie. Konečná cena za predávaný podiel sa určí na základe auditu výsledkov banky ku koncu minulého roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS