ČLÁNOK
Banka Slovakia bude sprivatizovaná
13. decembra 1999

Banka Slovakia nie je zaradená do skupiny reštrukturalizovaných bánk, pretože má zdravé úverové portfólio a ku koncu septembra plnila kapitálovú primeranosť na 35,42 %. So Slovenskou Sporiteľňou a VÚB sa spája iba z dôvodu, že sa bude privatizovať podobne ako spomenuté banky. Uviedla predsedníčka predstavenstva Banky Slovakia, a.s., Banská Bystrica Alena Longauerová. Reagovala tak na vyjadrenie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Viliama Vaškoviča na seminári Aktuálne problémy hospodárstva v SR, ktorého agentúra však agentúra SITA mylne citovala.
V. Vaškovič uviedol, že cieľom prvej etapy reštrukturalizácie štátnych bánk je dosiahnuť, aby štyri finančné inštitúcie dosiahli 8-percentnú kapitálovú primeranosť. V druhej etape by sa malo zabezpečiť, aby podiel klasifikovaných úverov týchto bánk nepresiahol 15 %. V prípade, že by sa prvá etapa neuskutočnila ešte v tomto roku, dvom zo spomínaných bánk by mohla byť podľa V. Vaškoviča odňatá licencia. (Nejde o Banku Slovakia ako agentúra SITA uviedla omylom vo svojej správe).
„Banka Slovakia je úspešná, zdravá a zisková banka, ktorá plní všetky kritériá a požiadavky Národnej banky Slovenska (NBS). Vysoko prekračuje aj kritériá likvidity. MF a NBS nikdy neuvažovali o odobratí jej licencie, naopak, uvažuje sa o jej privatizácii zahraničnému investorovi,“ uviedla A. Longauerová.
Za 10 mesiacov tohto roka dosiahla Banka Slovakia zisk 22 mil. Sk. Jej primárne zdroje od klientov dosiahli k uvedenému dátumu 1,858 mld. Sk a objem úverov poskytnutých klientom predstavoval 1,33 mld. Sk. Bilančná suma banky je v súčasnosti 3,294 mld. Sk a do konca roka ju plánuje Banka Slovakia zvýšiť na 4 mld. Sk. Objem poskytnutých úverov tak medziročne narástol o 511 mil. Sk. Približne 30 % aktív banky tvoria štátne a bankové dlhopisy, 40 % bilančnej sumy tvoria úvery. Podiel klasifikovaných úverov je podľa A. Longauerovej približne 5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS