ČLÁNOK
Banka pre medzinárodné platby (BIS) so sídlom v Bazileji vo svojej pravidelnej správe o vývoji medzinárodných bankových a finančných trhoch za prvý štvrťrok 1998 skonštatovala, že ázijská kríza vážnejšie neohrozila ich celkový rast
24. júna 1998

Banka pre medzinárodné platby (BIS) so sídlom v Bazileji vo svojej pravidelnej správe o vývoji medzinárodných bankových a finančných trhoch za prvý štvrťrok 1998 skonštatovala, že hoci ázijská kríza mala podstatný vplyv na vývoj týchto trhov, vážnejšie neohrozila ich celkový rast. Výnosové miery štátnych dlhopisov dosiahli takmer historické minimá, akciové indexy v Európe a v severnej Amerike dosiahli nové rekordy a (okrem kurzu dolár/jen) sa devízové trhy vrátili k stabilite. Väčšina ázijských mien sa mierne ozdravila a rizikové prémie na úvery rozvíjajúcim sa trhom sa znížili. Emisie úverových cenných papierov na primárnom trhu dosiahli štvrťročné rekordné výšky. V dôsledku zvýšených obáv z nízkej likvidity a úverových rizík sa však v prvom štvrťroku posunuli záujmy investorov z emisií s nízkym ratingom smerom k veľkým emisiám najlepších (prime) dlžníkov. „Na medzinárodnom bankovom trhu spôsobovali problémy predovšetkým finančné ťažkosti ázijských akcií a stiahnutie sa určitých bankových skupín, v dôsledku čoho sa prudko znížil objem syndikovaných úverových zdrojov,“ uvádza sa v správe. Zatiaľ čo sa komerčné banky sťahovali z Ázie počas najväčších krízových otrasov, ich úverové aktivity pokračovali kontinuálne v Latinskej Amerike. Na trhu derivátov ukazujú dostupné údaje BIS, že aktivita sa v prvom kvartáli udržala na približne rovnakej úrovni, ako v minulom roku. Ázijská kríza spôsobila zvýšený dopyt po hedgingových inštrumentoch. Intenzívna konkurencia v tejto oblasti zostala zachovaná, pričom vzrástol význam elektronického obchodovania a formovania nových aliancií v rámci určitých produktových skupín. „Ázijská kríza dala podnet k viacerým iniciatívam, ktoré mali priniesť finančnú stabilitu, a priniesla tiež návrhy na prispôsobenie architektúry medzinárodného finančného systému,“ uvádza sa v správe BIS. BIS vznikla v roku 1930. Je vlastnená a kontrolovaná centrálnymi bankami, ktorým zároveň poskytuje špecializované služby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS