ČLÁNOK
Banka Creditanstalt, a.s., Bratislava oproti predchádzajúcemu roku zvýšenie o vyše 100%
27. mája 1997

Banka Creditanstalt, a.s., Bratislava (100% dcérska spoločnosť CA Viedeň) dosiahla k 31.12.1996 bilančnú sumu vo výške 8,2 mld Sk, čo znamenalo oproti predchádzajúcemu roku zvýšenie o vyše 100%. » …uviedla na tlačovej konferencii jej riaditeľka Regina Ovesná-Straková. Ďalej pokračovala, že zisk po zdanení dosiahol 93,2 mil. korún, čo umožnilo vykryť počiatočné straty v sume 70,1 mil., ale i dosiahnuť čistý zisk 23 mil. korún. V súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia sa tento zisk odviedol do rezervného fondu. Čisté úrokové výnosy zaznamenali vďaka dobrým výsledkom v aktívnom obchode zvýšenie o 160% a dosiahli sumu 153 mil. Prevádzkové výnosy dosiahli spolu 248,8 mil. korún. Koeficient kapitálovej návratnosti dosiahol hodnotu 22,3%, čím sa bratislavská dcérska spoločnosť dostala na druhé miesto za maďarskou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS