ČLÁNOK
Bank Austria s výrazným nárastom zisku do septembra
22. novembra 2000

Rakúska banková skupina Bank Austria (BA), ktorú do konca februára budúceho roka prevezme prostredníctvom výmeny akcií nemecká HypoVereinsbank, zlepšila za prvých deväť mesiacov tohto roka svoj zisk. Zisk bankového koncernu pred zdanením vzrástol počas prvých troch kvartálov tohto roka o 11,4 % na 428 mil. eur. BA sa tak podarilo prekročiť svoj cieľ zvýšiť koncernový čistý zisk v tomto roku o 10 %. Bilančná hodnota skupiny BA vzrástla za prvé tri kvartáli tohto roka v porovnaní s koncom minulého roka o 10 % na 154 mld. eur.

Aj pri ostatných ukazovateľoch je BA nad svojim celoročným plánom. Ukazovateľ Cost/Income Ratio poklesol z minuloročných 71,4 % na 67,8 %. Rentabilita akciového kapitálu (Return on Equity, ROE) vzrástla z 11,9 % na 12,7 %. Zisk na akciu posilnil v sledovanom období o 12 % na 3,74 eur. Rakúska banka zvýšila úrokový prebytok o 5,2 % na 1,605 mld. eur. Rizikové náklady úverov vzrástli v sledovanom období o 19,8 % na 359 mil. eur.

Dobrý vývoj v štruktúre výsledkov sa prejavil predovšetkým pri prebytku z provízií. Prebytok z provízií vzrástol v sledovanom období o 7,7 % na 627 mil. eur. Provízie z obchodov s cennými papiermi vzrástli dokonca o 27,6 %. Skupina zvýšila svoj celosvetový objem fondov na 20,3 mld. eur. Správne náklady vzrástli len minimálne o 0,4 % a dosiahli hodnotu 1,619 mld. eur. V budúcom roku zredukuje integrácia informačno-technologických systémov BA a Creditanstalt náklady o 70 mil. eur.

Na strane aktív vzrástli pohľadávky voči ostatným bankám o 8,2 % na 31,8 mld. eur. Pohľadávky voči zákazníkom vzrástli o 9,7 % na 81,9 mld. eur. Obchodné aktíva vzrástli v sledovanom období o 13,2 % na 11,3 mld. eur. V pasívach vzrástli záväzky voči zákazníkom o 14,3 % na 47,9 mld. eur. Záväzky voči ostatným bankám mierne vzrástli o 0,5 % na 53,7 mld. eur. Zaknihované záväzky sa zvýšili o 25,4 % na 32,5 mld. eur. Vlastný kapitál bankového koncernu vzrástol v sledovanom období o 3,2 % na 4,583 mld. eur.

V krajinách strednej a východnej Európy zaznamenala BA dobrý výsledok. Komerčné banky skupiny BA v tejto oblasti zvýšili svoju bilančnú hodnotu o 17 % na 7,2 mld. eur. Spolu s komerčnými bankami HypoVereinsbank v tomto regióne disponuje BA 720 zastúpeniami v 11 krajinách. S 1,5 mil. zákazníkmi a trhovým podielom medzi 5 až 10 % vznikne zlúčením BA a HypoVereinsbank najväčšia nadregionálna banka v regióne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS