ČLÁNOK
Bank Austria predpovedá 2,5-percentný rast HDP v roku 2002
17. januára 2002

Slovenská republika dosiahne v tomto roku 2,5-percentný rast HDP, čo predstavuje zníženie oproti predpovediam na tento rok (3,0 %) o 0,5 percentuálneho bodu. Bank Austria vo svojej správe zverejnenej v CEE Report ďalej uviedla, že očakáva pokles miery rastu súkromnej spotreby v roku 2002 na 2,5 %. Objem tvorby hrubého fixného kapitálu poklesne z vlaňajších 14,1 % na úroveň 8,4 %. Naďalej však zostane najdynamickejším rastovým prvkom HDP. Predpoveď 3,6 percentného rastu HDP pre rok 2003 predpokladajú analytici Bank Austria na základe predpokladu, že vývoj v Európskej únii (EU) bude pôsobiť priaznivo na export SR.
Pretrvávajúca nízka úroveň dopytu na trhoch EU, obzvlášť v Nemecku spôsobí aj naďalej výraznú nerovnováhu v zahraničnom obchode. Bank Austria vo svojej správe odhaduje, že deficit bežného účtu zostane na úrovni roka 2001 na 8,4 %. Zmena nastane až v roku 2003, keď pod vplyvom zotavenia euro-zóny a expanzie exportného potenciálu SR deficit bežného účtu dosiahne 5,7 %. Prílev priamych zahraničných investícií postačí podľa správy na financovanie deficitu do roku 2003.

Analytici Bank Austria v správe poukázali na rapídny pokrok v privatizácii. Predpokladajú, že na začiatku roka 2002 dôjde k odpredaju 49 % akcií Slovenského plynárenského priemyslu. Vzhľadom na to, že sa nachádzame vo volebnom roku, existujú určité dohady, či vláda uskutoční privatizáciu energetických závodov, v ktorom sa počíta s výnosom približne 400 mil. USD. Keďže spolu s dereguláciou cien je to veľmi citlivá otázka, banka predpovedá, že tieto menej populárne opatrenia uskutoční až nasledujúca vláda v roku 2003. Celkový objem príjmov z privatizácie a investícií na zelenej lúke predpokladajú v tomto roku na úrovni 2,8 mld. Sk, čo je približne 13,8 % HDP. To by malo postačiť na krytie deficitu bežného účtu.

Úroveň spotrebiteľských cien bude v roku 2002 pokračovať v klesajúcom trende. Podľa Bank Austria, vzhľadom na budúcoročné voľby, ceny nebudú deregulované v takom tempe, ako sa pôvodne plánovalo, čo spôsobí prudký pokles miery inflácie, zvlášť v prvej polovičke tohto roka. Analytici banky predpokladajú na tento rok priemernú infláciu na úrovni 5,4 %. Pod vplyvom liberalizácie cien bude cenová hladina v roku 2003 znovu rásť.

Zo správy Bank Austria vyplýva, že vysoký deficit bežného účtu platobnej bilancie SR bude poskytovať centrálnej banke limitovaný priestor na znižovanie úrokových sadzieb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS