ČLÁNOK
Bank Austria Creditanstalt očakáva zlepšenie hospodárskych ukazovateľov SR
1. februára 2001

Pre tento rok očakávajú národohospodári Bank Austria rast hospodárstva na úrovni 1,5 %. Posledný nárast inflácie by však mal pretrvávať aj v tomto roku. Po náraste spotrebiteľských cien o 10,6 % v minulom roku očakávajú experti Bank Austria tohtoročnú mieru inflácie na úrovni 12,8 %. Ekonómovia rakúskeho peňažného inštitútu Bank Austria očakávajú výrazné zlepšenie hospodárskych ukazovateľov Slovenska. Podľa expertov Bank Austria sa výrazne znížili deficity bežného účtu platobnej bilancie a rozpočtu. Pre tento rok očakávajú národohospodári Bank Austria rast hospodárstva na úrovni 1,5 %. Posledný nárast inflácie by však mal pretrvávať aj v tomto roku. Po náraste spotrebiteľských cien o 10,6 % v minulom roku očakávajú experti Bank Austria tohtoročnú mieru inflácie na úrovni 12,8 %. Experti Bank Austria neočakávajú uvoľnenie na slovenskom trhu práce. Úsporná politika vyústila na Slovensku do rýchleho narastania nezamestnanosti. Po minuloročnej priemernej miere nezamestnanosti na úrovni 17,5 % pokračuje tento trend aj v tomto roku. Situácia na trhu práce viedla k poklesu reálnych miezd v priemysle a poklesu súkromnej spotreby v treťom kvartáli minulého roka. Ako veľmi problematickú hodnotia národohospodári Bank Austria situáciu v investičnej činnosti slovenských podnikov, z ktorej sa dá vyvodiť ich zlá finančná situácia a nedostatočná reštrukturalizácia. Národohospodári Bank Austria hodnotia pozitívne pokračovanie privatizácie najväčších peňažných inštitúcií Slovenska. Okrem toho prispievajú ďalšie stabilizačné opatrenia k pokračujúcemu znižovaniu deficitu verejných financií, ako aj k zlepšeniu koordinácie v oblasti fiškálnej politiky, mzdovej politiky a v oblasti menovej politiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS