ČLÁNOK
Balík pohľadávok od SKo kúpi Penta a CSFB za 431 mil. Sk
29. júna 2001

Víťazom opakovaného prvého pilotného projektu na predaj pohľadávok z portfólia Slovenskej konsolidačnej (SKo) sa stalo konzorcium firiem Credit Suisse First Boston (CSFB), Penta Investments Limited a Vinaco Holdings Limited. Vinaco patrí do skupiny spoločností Penta Group. Za balík vyše 100 pohľadávok v hodnote 13 mld. Sk konzorcium ponúklo 431 mil. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľ SKo Milan Šikula. Podľa neho však bude definitívna cena upravená na základe dohody s investorom. Výnosnosť ponúkaného balíka tak dosiahla 3,31% nominálnej hodnoty pohľadávok.

Výsledná suma sa podľa Šikulu môže upraviť na základe vzniknutých nákladov z pohľadávok, prípadne ziskov z ich vymáhania, ktoré zaťažili účet SKo. Na druhom mieste v opakovanom tendri sa umiestnila spoločnosť Schroder Salomon Smith Barney s ponukou približne o 10 mil. Sk nižšou ako víťaz. Na treťom mieste skončil posledný z investorov predkladajúcich ponuku – spoločnosť U.B.N. s ponukou o 60 mil. Sk nižšou ako víťazné konzorcium. Milan Šikula hodnotí ponúknutú cenu ako uspokojivú vzhľadom na to, že v opakovanom tendri bola hodnota pohľadávok v predávanom balíku znížená o 300 mil. Sk a jeho cena v porovnaní s ponukou zo zrušeného tendra klesla len o 13 mil. Sk.

Na výsledku tendra sa podľa generálneho riaditeľa SKo zhodli výberová komisia, investičný výbor, predsedníctvo aj dozorná rada spoločnosti. Hlavným kritériom pri výbere víťaza bola predovšetkým cena, ale aj skúsenosti a kredit záujemcu. Podľa hrubého odhadu M. Šikulu by transakcia mala byť uzavretá asi do jedného mesiaca. Získané prostriedky by mali byť očistené napríklad od poplatkov za správcovstvo pohľadávok bankám a ďalších nákladov SKo a zvyšok bude následne prevedený do štátneho rozpočtu.

Od februára, kedy bol tender ohlásený, SKo pristúpila k viacnásobnému zvýšeniu objemu ponúkaných pohľadávok. Z pôvodného balíka pohľadávok vo výške 6,814 mld. Sk sa objem ponúkaných pohľadávok zvýšil na 12,779 mld. Sk a neskôr na 13,3 mld. Sk. Konečnú ponuku pôvodne predložilo šesť subjektov, avšak po ich zhodnotení sa tender skončil neúspechom. Podľa generálneho riaditeľa bolo hlavným dôvodom neúspechu nedostatočné plnenie kritérií zo strany jednotlivých záujemcov, nízka ponúkaná cena, ako aj nedostatočné finančné zabezpečenie. Najvýhodnejšiu ponuku vtedy predložila spoločnosť Penta Investment Limited, ktorá ponúkla za balík pohľadávok v nominálnej hodnote 13,3 mld. Sk sumu 444 mil. Sk, čo predstavuje výnos na úrovni 3,33 %.

Ako na margo účasti v tendri na kúpu pilotného balíka pohľadávok povedal člen predstavenstva Penta Group Jozef Špirko, Penta by do tohto projektu nevstupovala, ak by nerátala s výnosom z inkasovaných pohľadávok aspoň o 50 % prevyšujúcim náklady na kúpu balíka. Penta Investments Limited sa po zrušení prvého kola tendra v druhom kole zúčastnila v konzorciu so svojou dcérskou spoločnosťou Vinaco Holdings Limited a spoločnosťou Credit Suisse First Boston. V prvom kole Penta ponúkla za balík pohľadávok v nominálnej hodnote 13,3 mld. Sk sumu 444 mil.

Milan Šikula vo štvrtok uviedol, že SKo predbežne predpokladá predaj podstatne väčšieho balíka pohľadávok v nominálnej hodnote vyše 30 mld. Sk. Spoločnosť by mala balík pripraviť do konca roka, celá akcia však bude závisieť od pripravovanej novej koncepcie činnosti SKo. Koncepcia by mala reagovať na získané skúsenosti s predajom pohľadávok a prevzatie Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. Na základe doterajších skúseností by SKo podľa Šikulu mohla zvážiť aj zapojenie sa do zahraničného obchodu s pohľadávkami.

Objem pohľadávok SKo sa v minulom roku znížil z nominálnej hodnoty 96,9 mld. Sk na sumu 93 mld. Sk. Príjmy z predaja pohľadávok predstavovali 474 mil. Sk. V týchto sumách však nie sú zahrnuté náklady na správu pohľadávok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS