ČLÁNOK
Balcerowicz sa stal guvernérom poľskej centrálnej banky
10. januára 2001

Leszek Balcerowicz, tvorca trhových reforiem v Poľsku na začiatku 90. rokov a bývalý minister financií, začal v stredu svoje 6-ročné funkčné obdobie ako nový guvernér poľskej centrálnej banky. Šéfom centrálnej banky sa stáva v kľúčovom čase, kedy je treba rozhodnúť, ako rýchlo sa bude uskutočňovať redukcia sadzieb s cieľom podporiť ekonomiku po 16-mesačnom období sprísňovania monetárnej politiky.

„Svoju pozornosť a úsilie zameriam na posilnenie stability našej meny, zdravie bankového sektora a finančného systému,“ povedal Balcerowicz. Vo funkcii nahradí doterajšiu guvernérku Hannu Gronkiewicz-Waltz, ktorá bude zastávať významnú funkciu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR). Prezident Aleksander Kwasniewski apeloval na nového guvernéra, aby nezanedbal podporu ekonomického rastu a exportu. Hlavnou dlhodobou úlohou Balcerowicza bude príprava Poľska na vstup do Európskej menovej únie, ku ktorému by malo dôjsť niekoľko rokov po očakávanom pričlenení Poľska k EÚ. Krátkodobou úlohou guvernéra bude udržať infláciu pod kontrolou pri súčasnom zachovaní ekonomického rastu pri úrovni 5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS