ČLÁNOK
Balcerowicz je za skorý vstup nových členov EÚ do eurozóny
27. februára 2002

Skoré prijatie eura novými členskými krajinami Európskej únie (EÚ) zredukuje ekonomické turbulencie v týchto krajinách a neohrozí dôveru voči európskej mene. Na konferencii o európskej mene v Londýne to oznámil guvernér poľskej centrálnej banky Leszek Balcerowicz.

Podľa súčasných pravidiel bude musieť každý nový člen EÚ stráviť dva roky v druhej verzii takzvaného Európskeho mechanizmu devízových kurzov – European Exchange Rate Mechanism (ERM2). Počas tohto obdobia sa zhodnotí, či krajiny spĺňajú kritéria v oblasti inflácie, rozpočtu a stability devízových kurzov. „Prechodné obdobie by mohlo spôsobiť v malých otvorených ekonomikách značnú turbulenciu. Čím kratšie bude toto obdobie, tým kratšia bude turbulencia,“ povedal Balcerowicz. V takomto prípade by sa niektoré krajiny mohli stať novými členmi eurozóny najskôr v roku 2006 po predpokladanom pričlenení do EÚ v roku 2004.

Niektorí európski predstavitelia navrhujú, aby obdobie zotrvávania v ERM2 bolo dlhšie ako dva roky, pretože skorý vstup do eurozóny by negatívne zasiahol ekonomickú stabilitu Európskej menovej únie (EMÚ). Podľa Balcerowicza je však veľmi nepravdepodobné, že by pričlenenie relatívne malých ekonomík mohlo ohroziť stabilitu EMÚ. Ako ďalej dodal, nútenie nových členských krajín EÚ čakať dlhšie na vstup do eurozóny neprinesie väčšiu konvergenciu. Pritom úrovne inflácie a deficitov v niektorých kandidátskych krajinách už v súčasnosti konvergujú s úrovňami v EÚ, a to v oveľa väčšej miere, ako v prípade niektorých členov EÚ ako napríklad Grécko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS