ČLÁNOK
B. Schmögnerová o nebankových subjektoch na konferencii TREND-u
26. apríla 2001

Novela zákona o cenných papieroch obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú prospektu investície nebankového subjektu. Prospekt bude schvaľovať Úrad pre finančný trh. Týmto opatrením sa MF snaží dostať pod kontrolu nebankové subjekty. Uviedla to Brigita Schmögnerová pre Finančné noviny na konferencii týždenníka TREND.

Schögnerová uviedla, že zákon obsahuje nevyhnutnosť toho, „reklama zverejnená v masmédiách bola stopercentne zhodná s prospektom a aby neobsahovala žiadne zavádzajúce informácie.“ MF nepredpokladá žiadne ďalšie obmedzenia u nebankových inštitúcií, dodala ministerka. Podľa nej ide o štvrtýb spôsob reglementácie činnosti nebankových subjetkov. Prvým opatrením bol zákon o bankách, ktorý nebankovým subjektom nedovoľuje vyberať vklady a nesmú poskytovať úvery. Druhým opatrením bol zákon o kolektívnom investovaní. Tretím bol zákon o letériách. „Iste je otázka či ich nezrušiť celkom,“ povedala ministerka a dodala, že nebankové finančné inštitúcie po tom ako sa ministerstvo snažilo obmedziť ich činnosť, našli niektoré iné formy svojho fungovania.“ Využívali inštitút tichého spoločníka. MF sa snažilo tento inštitút odstrániť a narazilo na odpor Ministerstva spravodlivosti SR.

„Je otázne do akej miery, ak bude schválený tento zákon, budú nebankové subjekty ohrozovať činnosť komerčných bánk. Pokiaľ by sme dokázali zabrániť tomu, aby nebankové finančné inštitúcie nezneužívali svoje postavenie a znamenali pre drobných investorov stratu ich malých investícií, tak by mohli byť určitou šťukou, hoci pristrihnutou na peňažnom trhu. Mohli by napomôcť bankám aby robili agresívnejšiu politiku,“ povedala Schmögnerová. Bez ohľadu na to ministerka si myslí, že jedinou správnou cestou je vysvetlenie toho, aby si ľudia dávali pozor kam investujú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS