ČLÁNOK
B.O.F. vydáva dlhopisy s výnosom 10,5 %
8. augusta 2001

Leasingová spoločnosť B.O.F. a.s vydáva v poradí už štvrtú emisiu dlhopisov v objeme 500 mil. Sk. Jej manažérom je spoločnosť V-Brokers, o. c. p, a.s. Dlhopisy spoločnosti B.O.F., a.s. z emisie budú vydané na doručiteľa, sú v zaknihovanej podobe, verejne obchodovateľné a v menovitej hodnote 10.000,- Sk. Dátum začiatku predaja emisie dlhopisov je 10.9.2001, dátum splatnosti pripadá na 10.9.2004. Informovali o tom predstavitelia obchod spoločností

Emisia je určená na financovanie leasingových operácií a doplnenie úverových finančných zdrojov spoločnosti. Dlhopisy sú bez možnosti predčasného splatenia s kupónom 10,5% s ročnou výplatou. Emisný kurz bude stanovený v deň emisie v pásme medzi 99-100%, čo v prípade ceny 99% môže daný výnos zvýšiť až na 10,91%. Emisia sa plánuje sekundárne obchodovať na kótovanom trhu BCPB a.s. O dlhopisy sa predpokladá záujem z radov bánk, poisťovní, subjektov kolektívneho investovania a ostatných inštitucionálnych investorov. Nižšia menovitá hodnota dáva možnosti investovania aj pre investorov z radov fyzických osôb ako alternatíva k bankovým vkladom. Leasingová spoločnosť B.O.F., a.s., Bratislava dosiahla za prvý polrok 2001 hospodársky výsledok 47 758 586 korún pred zdanením.

Za toto obdobie uzatvorila 2472 zmlúv v celkovom objeme 1 412 962 752 korún v obstarávacích cenách bez DPH. V porovnaní s prvým polrokom 2000 to predstavuje nárast objemu OC bez DPH o cca 25 %. Zároveň to predstavuje 57 % z plánu tržieb na rok 2001. Za prvý polrok 2000 leasingová skupina B.O.F. uzatvorila 2602 zmlúv. V celkovom portfóliu B.O.F. ku koncu prvého polroku 2001 je 12901 zmlúv v celkovom objeme viac ako 6 mld. Sk. poločnosť má podiel na slovenskom leasingovom trhu na úrovni 10 %.

V týchto dňoch spoločnosť CRA rating Agnecy dokončila analýzu hospodárskej stability a bonity spoločnosti B.O.F. V rámci nej určila rizikovosť súčasných a budúcich záväzkov, vrátane rizika návratnosti spoločnosťou prijatých úverových zdrojov, emitovaných dlhopisov a obdobných záväzkov.

Spoločnosti B.O.F. udelila krátkodobý CRA Rating na úrovni skP-2, čo znamená, že je považovaná za subjekt, disponujúci pomerne silnou schopnosťou plniť dospelé krátkodobé záväzky v plnej miere a včas. Dlhodobý CRA rating je na úrovni Ba / skA, pričom spoločnosť bola z hľadiska lokálneho (slovenského) posúdená ako kvalitný subjekt s nadpriemernou schopnosťou splácať svoje záväzky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS